Bãi bỏ việc thu, nộp và sử dụng Quỹ bảo trì đường bộ

22/01/2020

 Bắt đầu từ ngày 01/03/2020, theo quy định tại Nghị định số: 09/2020/NĐ-CP của chính phủ. Các văn bản sau của Chính phủ quy định về Quỹ bảo trì đường bộ bị bãi bỏ: Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012; Nghị định số 56/2014/NĐ-CP ngày 30/5/2014; Nghị định số 28/2016/NĐ-CP ngày 20/4/2016. Thay vào đó sẽ chỉ còn là phí sử dụng đường bộ thu qua đầu phương tiện ô tô./.

Nguyễn Tiến Hải – Thanh tra Ban

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: