Một số nội dung mới về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe, áp dụng từ năm 2020 và năm 2021.

22/01/2020

Ngày  08 /10/2019 Bộ Giao thông – Vận tải đã ban hành Thông tư số 38/2019/TT-BGTVT  sửa đổi một số điều của Thông tư 12/ 2017/TT-BGTVT  quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ. Ngoài những quy định được sửa đổi, bổ sung có hiệu lực ngay kể từ ngày 01/12/2019, ngày thông tư có hiệu lực, có một số quy định mới, yêu cầu các cơ sở đào tạo bắt đầu thực hiện vào năm 2020 và năm 2021 như sau:

1. Tổ chức đào tạo về phòng, chống tác hại của rượu, bia khi tham gia giao thông kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020;

2. Trung tâm sát hạch lái xe lắp camera giám sát phòng sát hạch lý thuyết, sân sát hạch lái xe trong hình và truyền dữ liệu về Tổng cục Đường bộ Việt Nam và Sở Giao thông vận tải từ ngày 01 tháng 01 năm 2020;

  3.  Các cơ sở đào tạo ứng dụng công nghệ để nhận dạng và theo dõi thời gian học lý thuyết môn học pháp luật giao thông đường bộ đối với học viên học lái xe ô tô (trừ hạng B1) kể từ ngày 01 tháng 05 năm 2020;

4. Giấy phép lái xe được cấp theo mẫu quy định tại Phụ lục 06 ban hành kèm theo Thông tư 38/2019/BGTVT có mã hai chiều (QR) để đọc, giải mã nhanh thông tin trên giấy phép lái xe và liên kết với hệ thống thông tin quản lý giấy phép lái xe, thực hiện từ ngày 01 tháng 06 năm 2020.

5. Sử dụng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông để đào tạo lái xe ô tô từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;

6. Sử dụng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông để sát hạch lái xe từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;

7. Tổng cục Đường bộ Việt Nam và Sở Giao thông vận tải sử dụng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông để sát hạch lái xe từ ngày 01 tháng 05 năm 2021./.

Nguyễn Tiến Hải – Chánh Thanh tra Ban

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: