Một số điểm cần lưu ý đối với thiết bị lưu giữ, trạm trung chuyển, khu vực lưu giữ chất thải rắn công nghiệp đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh

25/10/2019

Theo quy tại điểm A, Phụ lục III, phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 40/2019/NĐ-CP, ngày 13/5/2019 của Chính phủ, Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường, thiết bị lưu giữ, trạm trung chuyển, khu vực lưu giữ chất thải rắn công nghiệp đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật sau:

1. Thiết bị lưu giữ CTRCNTT phải đáp ứng các yêu cầu sau:

1.1. Đảm bảo lưu giữ an toàn, không bị hư hỏng, rách vỡ vỏ.

1.2. Bao bì mềm được buộc kín và bao bì cứng có nắp đậy kín để đảm bảo ngăn chất thải rò rỉ hoặc rơi vãi ra môi trường.

1.3. Kết cấu cứng chịu được va chạm, không bị hư hỏng, biến dạng, rách vỡ bởi trọng lượng chất thải trong quá trình sử dụng.

2. Trạm trung chuyển, khu vực lưu giữ (nếu có) không bắt buộc phải xây dựng dưới dạng kho nhưng phải đáp ứng các quy định sau:

2.1. Có cao độ nền bảo đảm không bị ngập lụt;

2.2. Mặt sàn đảm bảo kín, không rạn nứt, không bị thẩm thấu và tránh nước mưa chảy tràn từ bên ngoài vào.

2.3. Có mái che kín nắng, mưa cho toàn bộ khu vực lưu giữ.

2.4. Kho lưu giữ tạm thời hoặc trạm trung chuyển theo dạng nhà kho thì phải đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật xây dựng theo quy định.

3. Khu vực lưu giữ CTRCNTT ngoài trời phải đáp ứng các yêu cầu sau:

3.1. Có hệ thống thu gom, xử lý nước mưa chảy tràn, nước thải phát sinh trong quá trình lưu giữ CTRCNTT đảm bảo đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường.

3.2. Có cao độ nền đảm bảo không bị ngập lụt; nền bảo đảm kín, không rạn nứt, không bị thẩm thấu, đủ độ bền chịu được tải trọng của phương tiện vận chuyển và lượng CTRCNTT lưu giữ.

3.3. Có biện pháp giảm thiểu bụi phát sinh từ bãi lưu giữ CTRCNTT (đối với loại chất thải có phát sinh bụi).

 

Nguyễn Kiên Quyết – Thanh tra Ban

 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: