Thực hiện lời kêu gọi chung tay hành động giải quyết vấn đề rác thải nhựa của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc

24/09/2019

(BQLCKCN) – Ngày 13/9/2019, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành Văn bản số 7209/UBND-NN4 về việc thực hiện lời kêu gọi chung tay hành động giải quyết vấn đề rác thải nhựa của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.

 

Hưởng ứng lời kêu gọi chung tay hành động giải quyết vấn đề rác thải nhựa của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Thư số 161/LĐCP ngày 25/4/2019 về giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường do rác thải nhựa gây ra. UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức đến cộng đồng và người dân về tác hại của rác thải nhựa và túi nilon khó phân hủy đối với kinh tế - xã hội, môi trường và sức khỏe con người. Mỗi cán bộ, đảng viên phải gương mẫu đi đầu và vận động nhân dân thực hiện các biện pháp giải quyết vấn đề rác thải nhựa và túi nilon khó phân hủy.

2. Không sử dụng nước uống đóng chai sử dụng một lần ở cơ quan, công sở và trong các cuộc họp, hội nghị, hội thảo. Khi tổ chức các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, các cơ quan, đơn vị chuyển sang sử dụng các bình nước có thể tích lớn (> 20 lít), hoặc nước tự đun nấu, sử dụng các vật dụng chứa đựng sử dụng nhiều lần, vật liệu dễ phân hủy (sản phẩm sản xuất từ giấy hoặc sản phẩm thân thiện môi trường).Thời gian thực hiện bắt đầu từ 01/10/2019.

3. Phát động các phong trào: “Hạn chế sử dụng túi nilon chống ô nhiễm môi trường từ rác thải nhựa”; “Chống rác thải nhựa”; “Nói không với sản phẩm túi nilon khó phân hủy, đồ nhựa dùng một lần”…. Xây dựng và nhân rộng các mô hình, đề xuất sáng kiến về phong trào chống rác thải nhựa và nói không với túi nilon sử dụng một lần; kịp thời tuyên dương, tôn vinh, khen thưởng các điển hình tiên tiến, mô hình tốt, cách làm hay, sáng kiến có giá trị nhằm giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường do rác thải nhựa gây ra.

UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên & Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh trước ngày 05/10/2019.

 

Phòng Kế hoạch Tổng hợp

 * Nội dung Văn bản số 7209/UBND-NN4 của UBND tỉnh theo file đính kèm.

 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: