Vấn đề góp vốn bằng tiền mặt để thành lập doanh nghiệp

05/07/2019

Hiện nay có nhiều ý kiến hỏi:  Góp vốn bằng tiền mặt để mở công ty được không?

Như chúng ta  biết theo khoản 1 Điều 3 Nghị định 222/2013/NĐ-CP  ngày 31/12/2013. Nghị định có hiệu lực từ ngày  01/03/2014 về thanh toán bằng tiền mặt. Quy định: Tiền mặt là tiền giấy, tiền kim loại do Ngân hàng Nhà nước phát hành .

Khoản 1, điều 3 Thông tư 09/2015/TT-BTC ngày 29/01/2015, hướng dẫn giao dịch tài chính của doanh nghiệp theo điều 6 Nghị định 222/2013/NĐ-CP, quy định: các doanh nghiệp không sử dụng tiền mặt gồm cả tiền giấy, tiền kim loại để thanh toán khi thực hiện các giao dịch góp vốn, mua bán và chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp.

Theo đó, doanh nghiệp góp vốn không được dùng tiền mặt. Khi góp vốn vào doanh nghiệp, các doanh nghiệp được sử dụng các hình thức sau:

- Thanh toán bằng Séc;

- Thanh toán bằng ủy nhiệm chi - chuyển tiền;

- Các hình thức thanh toán không sử dụng tiền mặt phù hợp khác.

 ( Thanh toán bằng tiền mặt là việc sử dụng tiền mặt để trực tiếp chi trả hoặc thực hiện các nghĩa vụ trả tiền khác trong các giao dịch thanh toán).

Căn cứ vào quy định nêu trên, việc không được góp vốn bằng tiền mặt là bắt buộc với doanh nghiệp. Đồng thời, theo điểm 1 công văn 786/TCT-CS ngày 01/3/2016 của Tổng cục Thuế - Bộ Tài chính có nêu: cá nhân khi góp vốn vào doanh nghiệp được phép thanh toán bằng tiền mặt.

Như vậy, cá nhân khi góp vốn vào các doanh nghiệp có thể góp bằng tiền mặt, không có quy định bắt buộc góp vốn phải qua tài khoản ngân hàng.

Tuy nhiên, để đảm bảo minh bạch, rõ ràng nên chọn thanh toán qua ngân hàng.
 Trong trường hợp cá nhân góp vốn bằng tiền mặt để mở công ty cần chuẩn bị các chứng từ sau:

- Phiếu thu: Nội dung ghi rõ góp vốn kinh doanh vào công ty; Đầy đủ chữ ký và họ tên của người nộp tiền, người thu tiền, người lập phiếu.

- Biên bản kiểm kê tiền mặt;

- Biên bản góp vốn.

Nguyễn Tiến Hải – Chánh Thanh tra Ban

 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: