Nghị quyết số 31 về tuyên truyền phố biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động

10/05/2019

Thực hiện Nghị quyết số 31 về tuyên truyền phố biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động, Ngày 08/5/2019, Ban Quản lý các Khu công nghiệp đã phối hợp với Công ty CP Diamond (KCN Bình Xuyên) tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người lao động.

Tham dự buổi tuyên truyền, có đại diện lãnh đạo công ty, các phòng ban trong công ty và toàn bộ cán bộ, công nhân viên làm việc tại doanh nghiệp.

Nội dung của buổi tuyên truyền, Ban Quản lý các Khu công nghiệp giới thiệu những nội dung mới nhất các quy định của pháp luật về lao động năm 2018, 2019 như các quy định của Nghị định 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; Nghị định số 143/2018/NĐ-CP ngày  15/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật an toàn, vệ sinh lao động về  bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam…

Qua buổi tập huấn, đã cơ bản giúp các doanh  nghiệp và người lao động cập nhật và hiểu được những nội dung mới của pháp luật về lao động; thời gian áp dụng và cách thức thực hiện trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp.

Buổi tập huấn cũng nhận được sự đánh giá cao của lãnh đạo doanh nghiệp cũng như toàn bộ cán bộ, công nhân của doanh nghiệp, tạo điều kiện cho doanh nghiệp và người lao động hiểu và thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật.

Lưu Xuân Huyên – TP Quản lý lao động

 

Các tin đã đưa ngày: