Đơn giản hóa điều kiện cấp giấy phép cho thuê lại lao động

03/05/2019

Theo Nghị định 29/2019/NĐ-CP ngày 20/3/2019 của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 5/5/2019  ( thay thế Nghị định 55/2013/NĐ-CPngày 22/5/2013), doanh nghiệp được cấp Giấy phép cho thuê lại lao động khi đáp ứng 2 điều kiện sau:

- Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp cho thuê lại lao động đảm bảo điều kiện:

+ Là người quản lý doanh nghiệp;

+ Không có án tích;

+ Đã làm việc trong lĩnh vực cho thuê lại lao động hoặc cung ứng lao động từ đủ 3 năm (36 tháng) trở lên trong thời hạn 5 năm liền kề trước khi đề nghị cấp giấy phép.

- Doanh nghiệp đã thực hiện ký quỹ 2.000.000.000 đồng (hai tỷ Việt Nam đồng) tại ngân hàng thương mại hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

Quy định này đã đơn giản hóa, giảm bớt một số điều kiện cấp Giấy phép cho thuê lại lao động tại Nghị định 55/2013/NĐ-CP như quy định về: Vốn pháp định, có trụ sở, có năng lực hành vi dân sự, …./.

Nguyễn Tiến Hải – Chánh Thanh tra Ban

Các tin đã đưa ngày: