Kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng và lao động đối với doanh nghiệp tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

26/04/2019

Kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng và lao động đối với doanh nghiệp tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Ngày 26/3/2019, Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp đã có Quyết định số: 15/QĐ-BQLKCN Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng và lao động đối với 54 doanh nghiệp tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Theo Quyết định  15/QĐ-BQLKCN,  chương trình kiểm tra được  chia làm 02 đợt: đợt 1 kiểm tra 27 doanh nghiệp từ 01/4/2019  đến 19/4/2019; đợt 2 kiểm tra 27 doanh nghiệp từ  06/5/2019  đến 23/5/2019;

Nguyễn Tiến Hải – Chánh Thanh tra Ban

Các tin đã đưa ngày: