Các dự án Luật, Nghị quyết đã được thông qua tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV

25/03/2019

(BQLCKCN) – 09 dự án Luật và 06 Nghị quyết đã chính thức được thông qua và công bố tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV.

Thực hiện Kế hoạch số 40/KH-UBND ngày 15/3/2019 của UBND tỉnh về tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV, Ban quản lý các KCN thông báo Danh sách các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV, gồm:

- 09 Luật đã được thông qua gồm: Luật Đặc xá; Luật Công an nhân dân; Luật Cảnh sát biển; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học; Luật Chăn nuôi; Luật Trồng trọt; Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch và Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước.

Trong đó, đáng chú ý là Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật quy định cụ thể về đối tượng có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập theo hướng mở rộng đối tượng có nghĩa vụ kê khai lần đầu và thu hẹp diện đối tượng phải kê khai thường xuyên, kê khai hàng năm. Đồng thời, Luật cũng quy định nếu cơ quan có thẩm quyền chứng minh được tài sản do tham nhũng mà có thì phải thu hồi hoặc tịch thu theo quy định; nếu chứng minh được có dấu hiệu trốn thuế thì xử lý theo quy định của pháp luật về thuế…

- 06 Nghị quyết được công bố gồm: Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; Nghị quyết về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; Nghị quyết Phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương cùng các văn kiện liên quan; Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2019 và Nghị quyết kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV.

 

* Nội dung các Luật, Nghị quyết theo file đính kèm.

 

Phòng Kế hoạch Tổng hợp

 

Các tin đã đưa ngày: