BAN HÀNH DANH MỤC CÁC CÔNG NGHỆ CHỦ CHỐT CỦA CÔNG NGHIỆP 4.0

19/12/2018

Ngày 03/12/2018 Bộ Khoa học và Công nghệ vừa ban hành Quyết định số 3685/QĐ-BKHCN về việc ban hành các Danh mục chủ chốt của công nghiệp 4.0 để triển khai Nội dung 4 Mục 7 Nghị quyết 138/NQ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ. Cụ thể các Công nghệ của công nghiệp 4.0 như sau;

1

Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence)

2

Internet vạn vật (IoT)

3

Dữ liệu lớn, Khai phá dữ liệu và Phân tích dữ liệu (Big Data, Data Mining and Data Analytics)

4

Chuỗi khối (Block chain)

5

Điện toán đám mây (Cloud computing)

6

Mô phỏng (Simulation)

7

Robot tự hành, Robot cộng tác (Autonomous Robots, Collaborative robotics (Cobot)),

8

Điện toán lượng tử (Quantum computing)

9

Điện toán lưới (Grid computing)

10

Hệ thống tích hợp theo chiều ngang và dọc (Horizontal and vertical system integration)

11

Các hệ thống không gian mạng thực - ảo (cyberphysical systems)

12

Thực tại ảo (Virtual Reality)

13

Thực tại tăng cường (Augmented Reality)

14

An ninh mạng (Cybersecurity)

15

Công nghệ chế tạo vật liệu nano (Nano materials)

16

In 3D và chế tạo cộng (3D printing and Additive manufacturing)

17

Công nghệ chế tạo vật liệu chức năng (Functional materials)

18

Công nghệ chế tạo thiết bị nano (Nanodevices)

19

Công nghệ chế tạo pin nhiên liệu (Fuel cells)

20

Năng lượng Hydrogen (Hydrogen energy)

21

Quang điện (Photovoltaics)

22

Công nghệ ánh sáng và quang tử (Photonics and Light Technologies)

23

Sinh học tổng hợp (Synthetic biology)

24

Công nghệ thần kinh (Neurotechnologies)

25

Tế bào gốc (Stem cells)

26

Xúc tác sinh học (Biocatalysis)

27

Tin sinh học (Bioinformatics)

28

Chip sinh học và cảm biến sinh học (Biochip and biosensor)

29

Nông nghiệp chính xác (Precision agriculture)

30

Công nghệ tổng hợp nhiên liệu sinh học (Biofuels)

31

Y học cá thể hóa (Personalised medicine)

32

Y học tái tạo và kỹ thuật tạo mô (Regenerative medicine and tissue engineering)

33

Công nghệ giải mã gen

34

Công nghệ giám sát sức khỏe (Health monitoring technology)

35

Chẩn đoán hình ảnh Y-Sinh học (Medical and bioimaging)

36

Công nghệ lưu trữ năng lượng tiên tiến (Advanced energy storage technologies)

37

Công nghệ chế tạo vệ tinh nhỏ và siêu nhỏ (Micro and nano satellites)

38

Thu thập và lưu trữ các bon (Carbon capture and storage)

39

Năng lượng vi mô (Power microgeneration)

40

Công nghệ tua bin gió (Wind tuabine technologies)

41

Công nghệ năng lượng đại dương và năng lượng sóng (Marine and tidal power technologies).

42

Công nghệ năng lượng địa nhiệt

43

Lưới điện thông minh (Smart grids)

 

Kiên Quyết - Thanh tra Ban

 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: