Tuyên truyền phổ biến pháp luật tại Công ty TNHH Công nghiệp Chính Đạt

15/11/2018

Thực hiện Kế hoạch số 8536/KH-UBND ngày 27/10/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về tiếp tục triển khai Đề án tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người lao động, người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2017-2021.

Ngày 13 tháng 11 năm 2018, tại Công ty TNHH Công nghiệp Chính Đạt, khu công nghiệp Bình Xuyên, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc, Ban quản lý các KCN Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho công nhân, người lao động của công ty.

Tham gia hội nghị, về phía Ban Quản lý các Khu công nghiệp có các đồng chí báo cáo viên là Lãnh đạo Phòng Quản lý lao động, về phía doanh nghiệp có lãnh đạo và hơn 200 lao động là công nhân của Công ty TNHH Công nghiệp Chính Đạt.

Tại hội nghị, người lao động đã được nghe tuyên truyền, phổ biến các nội dung cơ bản của Bộ luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, trong đó tập trung vào những nội dung liên quan trực tiếp tới quyền lợi của người lao động và mối quan hệ giữa người lao động và chủ sử dụng lao động trong quá trình hoạt động như: Tiền lương, thời giờ làm việc, thời giờ làm thêm, chế độ đối với phụ nữ mang thai và nuôi con nhỏ.

Hội nghị cũng phổ biến các quy định mới của pháp luật như Nghị định 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung các nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ lao động, Thương binh và Xã hội; Nghị định số 148/2018/NĐ-CP ngày 24/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ Luật lao động.

Sau thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao, hội nghị tuyên truyền, phổ biến tư vấn pháp luật trong công nhân lao động thành công tốt đẹp.

Qua hội nghị, công nhân lao động nắm được các kiến thức cơ bản và nâng cao nhận thức về pháp luật lao động, giúp họ hiểu rõ quyền lợi, trách nhiệm của bản thân, cùng với người sử dụng lao động xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp./.

Lưu Xuân Huyên – TP Quản lý lao động

 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: