Mội số vấn đề mới, đáng chú ý về thủ tục đăng ký doanh nghiệp

29/08/2018

Vừa qua Chính Phủ đã ban hành Nghị định 108/2018/NĐ-CP ngày 23/8/2018 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 78/2015/NĐ-CP, ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp, Nghị định này có hiệu lực từ ngày 10/10/2018. Theo đó Nghị định108/2018/NĐ-CP sẽ đơn giản hóa một số thủ tục về đăng ký doanh nghiệp, giải quyết nhiều vướng mắc trong các thủ tục đăng ký doanh nghiệp tại phòng đăng ký kinh doanh, cụ thể là:

- Không cần đóng dấu vào hồ sơ đăng ký doanh nghiệp: cụ thể Doanh nghiệp không bắt buộc phải đóng dấu trong giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, nghị quyết, quyết định, biên bản họp trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

-Đối với văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp, văn bản này không bắt buộc phải công chứng, chứng thực.

- Hướng dẫn rõ ràng về việc chuyển đổi hộ kinh doanh thành doanh nghiệp.

- Cho phép doanh nghiệp thành lập địa điểm kinh doanh khác tỉnh.

- Cho phép người nhận ủy quyền ký số để nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh.

- Bỏ yêu cầu nộp báo cáo tài chính trong hồ sơ giảm vốn.

- Giảm bớt các trường hợp phải thay đổi thông tin cổ đông sáng lập.

- Công bố thông tin doanh nghiệp: Thực hiện ngay khi nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp (so với trước đây có thể nộp sau khi nhận kết quả).

Chi tiết nội dung của nghị định 108/2018/NĐ-CP đăng tải tại đây.

Kiên Quyết – Thanh tra Ban

 

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: