Khoán kinh phí sử dụng nhà và xe công vụ

11/01/2018

(BQLCKCN)  –  Ngày 26/12/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 151/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.
Dưới đây là một số điểm đáng chú ý của Nghị định 151/2017/NĐ-CP: 
* Khoán kinh phí sử dụng tài sản công: Việc khoán kinh phí sử dụng tài sản công được áp dụng đối với cán bộ, công chức, đối tượng khác có tiêu chuẩn sử dụng tài sản công theo quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công do cơ quan có thẩm quyền ban hành.
 Nhà nước khuyến khích áp dụng cơ chế khoán kinh phí sử dụng tài sản công đối với đối tượng có tiêu chuẩn sử dụng tài sản công nhưng không thuộc trường hợp khoán bắt buộc. 
 * Khoán kinh phí sử dụng nhà ở công vụ: được áp dụng với đối tượng có tiêu chuẩn sử dụng nhà ở công vụ mà Nhà nước không có nhà ở công vụ để bố trí.
Mức khoán kinh phí được xác định trên cơ sở giá thuê nhà ở phổ biến tại địa phương nơi người nhận khoán đến công tác phù hợp với loại nhà ở và diện tích nhà ở theo tiêu chuẩn, định mức áp dụng đối với người nhận khoán.
 * Khoán kinh phí sử dụng xe ô tô: Đối tượng, phương pháp xác định mức khoán kinh phí sử dụng xe ô tô thực hiện theo Nghị định của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô.
Kinh phí khoán khi sử dụng nhà và xe công vụ được thanh toán cho người nhận khoán cùng với việc chi trả tiền lương hàng tháng. Riêng kinh phí khoán trong trường hợp đi công tác được thanh toán cùng với việc thanh toán công tác phí.
 Nghị định 151/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ 01/01/2018.
 
* Nội dung Nghị định 151/2017/NĐ-CP theo file đính kèm.
 
Phòng Kế hoạch Tổng hợp
 
Các tin đã đưa ngày: