Danh mục thủ tục hành chính được tiếp nhận giải quyết và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc

09/01/2018

BQLCKCN) –Ngày 26/12/2017, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3584/QĐ-UBND phê duyệt danh mục thủ tục hành chính được tiếp nhận giải quyết và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc.

Theo đó, số lượng thủ tục hành chính được UBND tỉnh phê duyệt tiếp nhận giải quyết và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc là 1.055 thủ tục hành chính, thuộc thẩm quyền giải quyết của 18 cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Căn cứ Danh mục Thủ tục hành chính đã được phê duyệt, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành của tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh công bố chi tiết thủ tục hành chính được tiếp nhận giải quyết và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc.

Các cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công tỉnh theo địa chỉ số 5 đường Nguyễn Trãi, thành phố Vĩnh Yên; số điện thoại 0211.3616.618.

 Việc phê duyệt danh mục thủ tục hành chính được tiếp nhận giải quyết và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc góp phần công khai, minh bạch các thủ tục hành chính của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh, tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân tiếp cận, tìm hiểu và thực hiện đúng quy định, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp và đồng thời thực hiện quyền giám sát đối với cán bộ, công chức trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính, từ đó nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp của bộ máy hành chính tỉnh ngày càng tốt hơn, chuyên nghiệp hơn./.

* Nội dung Quyết định số 3584/QĐ-UBND theo file đính kèm.

Phòng Kế hoạch Tổng hợp

Các tin đã đưa ngày: