Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban quản lý các Khu công nghiệp Vĩnh Phúc

09/01/2018

(BQLCKCN) –Ngày 26/12/2017, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3584/QĐ-UBND phê duyệt danh mục 44 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban quản lý các KCN Vĩnh Phúc được tiếp nhận giải quyết và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc.

Theo đó, tổng số thủ tục hành chính được UBND tỉnh phê duyệt tiếp nhận giải quyết và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc là 1.055 thủ tục hành chính, trong đó số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban quản lý các KCN Vĩnh Phúc là 44 thủ tục.

Căn cứ Danh mục Thủ tục hành chính đã được phê duyệt, Ban quản lý các KCN đang tiến hành rà soát, hoàn thiện bộ TTHC chi tiết, đảm bảo tính chính xác, đầy đủ, rõ ràng, minh bạch, đơn giản, dễ  hiểu, giảm chi phí tuân thủ TTHC cho nhà đầu tư, doanh nghiệp, để trình UBND tỉnh công bố chi tiết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban được tiếp nhận giải quyết và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc trong thời gian tới.

 * Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban quản lý các KCN theo file đính kèm.

 

Phòng Kế hoạch Tổng hợp

Các tin đã đưa ngày: