Vấn đề góp vốn bằng tiền mặt để thành lập doanh nghiệp (05/07/2019)

Góp vốn bằng tiền mặt để mở công ty được không?

Ban quản lý các KCN ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải thiện môi trường đầu tư góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2019 (21/06/2019)

(BQLCKCN) – Ngày 13/6/2019, Ban quản lý các KCN Vĩnh Phúc đã ban hành Kế hoạch số 955/KH-BQLKCN về thực hiện nhiệm vụ cải thiện môi trường đầu tư góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2019.

Ban hành Quy định mới về trách nhiệm, quan hệ phối hợp của các cấp, các ngành trong quản lý hoạt động xúc tiến đầu tư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (21/06/2019)

(BQLCKCN) – Ngày 14/6/2019, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành Quyết định số 24/2019/QĐ-UBND, trách nhiệm, quan hệ phối hợp của các cấp, các ngành trong quản lý hoạt động xúc tiến đầu tư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

NGHỊ ĐỊNH 40/2019/NĐ-CP LÀ VĂN BẢN PHÁP LÝ BÃI BỎ, SỬA ĐỔI, THAY THẾ VÀ BỔ SUNG NHIỀU NỘI DUNG CỦA CÁC NGHỊ ĐỊNH KHÁC VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NHẰM QUẢN LÝ TỐT HƠN TRONG CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG (19/06/2019)

Ngày 13/5/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 40/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường. Nghị định này có phạm vi điều chỉnh rất rộng, phạm vi điều chỉnh tới 04 Nghị định có liên quan đến công tác bảo vệ môi trường

Đơn giản hóa hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký, thay đổi doanh nghiệp (16/05/2019)

Ngày 23/8/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 108/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp

Nghị quyết số 31 về tuyên truyền phố biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động (10/05/2019)

Thực hiện Nghị quyết số 31 về tuyên truyền phố biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động, Ngày 08/5/2019, Ban Quản lý các Khu công nghiệp đã phối hợp với Công ty CP Diamond (KCN Bình Xuyên) tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người lao động.

Đơn giản hóa điều kiện cấp giấy phép cho thuê lại lao động (03/05/2019)

Theo Nghị định 29/2019/NĐ-CP ngày 20/3/2019 của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 5/5/2019 ( thay thế Nghị định 55/2013/NĐ-CPngày 22/5/2013), doanh nghiệp

Những điểm điểm khác nhau giữa khiếu nại và tố cáo (03/05/2019)

Khiếu nại và tố cáo là hai thuật ngữ trong lĩnh vực luật hành chính. Thế nhưng không phải ai cũng hiểu rõ về việc khi nào thì được khiếu nại, khi nào được tố cáo? Dưới đây là phân tích về hai thuật ngữ Khiếu nại và Tố cáo.

Kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng và lao động đối với doanh nghiệp tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (26/04/2019)

Kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng và lao động đối với doanh nghiệp tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật về công tác xử lý vi phạm hành chính năm 2019 (26/04/2019)

Ngày 25/4/2019 Tại Trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật về công tác xử lý vi phạm hành chính năm 2019,
Các tin đã đưa ngày: