Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiếm soát hiệu quả dịch COVID-19 (16/11/2021)

Thực hiện Văn bản số 10108/CV-BCĐ ngày 13/11/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc; để tiếp tục tăng cường công tác truyền thông, tuyên truyền, đặc biệt là truyên truyền trên hệ thống thông tin cơ sở nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, góp phần quan trọng vào việc kiểm soát hiệu quả dịch bệnh trên địa bàn tỉnh,

Tuyên truyền việc triển khai thực hiện Nghị định số 133/2020/NĐ-CP ngày 09/11/2020 của Chính phủ (11/11/2021)

Tuyên truyền việc triển khai thực hiện Nghị định số 133/2020/NĐ-CP ngày 09/11/2020 của Chính phủ

Quy định tạm thời một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 để “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” (10/11/2021)

Điều chỉnh nội dung điểm a Khoản 2 Điều 1 Quyết định số 2875/QĐ-UBND ngày 15/10/2021 của UBND tỉnh về Quy định tạm thời một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 để “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Thực hiện Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Thông báo kết luận số 285/TB-VPCP ngày 27/10/2021 (02/11/2021)

Thực hiện Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Thông báo kết luận số 285/TB-VPCP ngày 27/10/2021

Quy định tạm thời một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 (01/11/2021)

Quy định tạm thời một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 để "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19" trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Tăng cường tạm thời các biện pháp phòng, chống dịch COVID19 để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát dịch hiệu quả (29/10/2021)

Tăng cường tạm thời các biện pháp phòng, chống dịch COVID19 để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát dịch hiệu quả

Tăng cường tạm thời các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát dịch hiệu quả (28/10/2021)

Tăng cường tạm thời các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát dịch hiệu quả

Tiếp tục triển khai một số biện pháp tạm thời phòng chống dịch bênh COVID19 trên địa bàn tỉnh (21/10/2021)

Tiếp tục triển khai một số biện pháp tạm thời phòng chống dịch bênh COVID19 trên địa bàn tỉnh

Nghị định 90/2021/NĐ-CP về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thương mại giữa Việt Nam - Lào từ ngày 04 tháng 10 năm 2020 đến ngày 04 tháng 10 năm 2023 (20/10/2021)

Nghị định 90/2021/NĐ-CP về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thương mại giữa Việt Nam - Lào từ ngày 04 tháng 10 năm 2020 đến ngày 04 tháng 10 năm 2023

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành tại cuộc họp Ban chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh (18/10/2021)

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành tại cuộc họp Ban chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh
Các tin đã đưa ngày: