Quy định tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao (17/06/2015)

Ngày 15/6/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 19/2015/QĐ- TTg về quy định tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao (một trong những đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư theo Luật Đầu tư).

DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ ĐỦ KIỀU KIỆN KHÁM SỨC KHOẺ CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI THEO TT14/2013/TT-BYT TRÊN TOÀN QUỐC (20/03/2015)

Ngày 05/02/2015 Cục quản lý khám, chữa bệnh thuộc Bộ Y tế đã ban hành Văn bản số 143/KCB-PHCN&GĐ cập nhật bổ sung danh sách các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đủ điều kiện khám sức khoẻ cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013

Bộ công thương công bố và triển khai thực hiện Quy hoạch hỗ trợ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 (03/02/2015)

Ngày 07/01/2015 vừa qua, Bộ Công thương đã ban hành Văn bản số 82/BCT-CNNg về việc công bố và triển khai thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 theo các nội dung được phê duyệt tại Quyết định số 9028/QĐ- BCT ngày 08/10/2014.

Quy định về thu tiền quản lý KCN Bá Thiện (đợt 1-khu 54,02 ha): (22/01/2015)

Khu công nghiệp Bá Thiện, huyện Bình Xuyên đã được Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh Vĩnh Phúc đồng ý thu hồi của Công ty TNHH Quản lý và Phát triển hạ tầng Compal, giao cho Ban Quản lý các Khu công nghiệp quản lý, tiếp tục đầu tư hạ tầng để cho các doanh nghiệp thuê. UBND tỉnh đã giao Ban Quản lý các Khu công nghiệp điều chỉnh quy hoạch cục bộ, lập dự án và làm chủ đầu tư tiếp tục hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật 54,02 ha đất để cho thuê, đảm bảo thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế của địa phương.

BỔ SUNG DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ ĐỦ KIỀU KIỆN KHÁM SỨC KHOẺ CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI THEO TT14/2013/TT-BYT TRÊN TOÀN QUỐC (19/01/2015)

Ngày 17/12/2014 Cục quản lý khám, chữa bệnh thuộc Bộ Y tế đã ban hành Văn bản số 1420/KCB-PHCN&GĐ cập nhật bổ sung thêm 20 cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đủ điều kiện khám sức khoẻ có yếu tố nước ngoài quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013

THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN ỦY QUYỀN THỰC HIỆN MỘT SỐ NHIỆM VỤ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ LAO ĐỘNG TRONG KHU CÔNG NGHIỆP, KHU CHẾ XUẤT, KHU KINH TẾ VÀ KHU CÔNG NGHỆ CAO (09/01/2015)

Ngày 1/12/2014 Bộ Lao động thương binh và xã hội đã ban hành thông tư số 32/2014/TT-BLĐTBXH thay thế hông tư số 13/2009/TT-BLĐTBXH ngày 06 tháng 5 năm 2009 hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế và khu công nghệ cao

MỘT SỐ ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT ĐẦU TƯ NĂM 2014 (29/12/2014)

Ngày 26/11/2014 tại kỳ họp thứ 7 vừa qua, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật Đầu tư sửa đổi với 7 chương, 76 điều, quy định về hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam và đầu tư kinh doanh từ Việt Nam ra nước ngoài; luật có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2015 thay thế cho Luật đầu tư 2005. Nhiều điểm mới của Luật đầu tư 2014 ra đời đã góp phần quan trọng tạo ra hành lang pháp lý thông thoáng thu hút đầu tư, xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, đảm bảo quyền lợi của các chủ thể trong hoạt động đầu tư và đem lại lợi ích cao nhất cho sự phát triển kinh tế - xã hội.

Hướng dẫn của Bộ Công Thương liên quan đến việc cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện (29/10/2014)

Hướng dẫn của Bộ Công Thương liên quan đến việc cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh và cấp Giấy phép kinh doanh đối với hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đầu tư vào khu công nghiệp, khu kinh tế theo quy định của Nghị định số 164/2013/NĐ-CP

NHỮNG QUY ĐỊNH DOANH NHGIỆP TRONG KHU CÔNG NGHIỆP CẦN BIẾT KHI THỰC HIỆN BÁO CÁO ĐÁNH TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG HOẶC CAM KẾT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG (24/09/2014)

Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) hoặc Cam kết bảo vệ môi trường là một trong những nội dung công tác bảo vệ môi trường mà doanh nghiệp phải thực hiện. Đây chính là hoạt động gìn giữ, phòng ngừa, hạn chế các tác động xấu đến môi trường; ứng phó sự cố môi trường; khắc phục ô nhiễm, suy thoái, cải thiện, phục hồi môi trường; khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên nhằm giữ môi trường trong lành.

Giải pháp về thuế tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh sự phát triển của doanh nghiệp. (22/09/2014)

Ngày 25/08/2014, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 63/NQ-CP đề ra một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ cho các doanh nghiệp, góp phần đẩy mạnh các doanh nghiệp phát triển.
Các tin đã đưa ngày: