Vi phạm quy định về thực hiện hợp đồng lao động bị phạt đến 150 triệu đồng (09/03/2020)

Ngày 01/3/2020 Chính phủ ban hành Nghị định 28/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Hướng dẫn giám sát và phòng, chống; hướng dẫn cách ly tại cơ sở cách ly tập trung; hướng dẫn cách ly tại nhà và cơ sở lưu trú đối với bệnh bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV (13/02/2020)

Hướng dẫn giám sát và phòng, chống; hướng dẫn cách ly tại cơ sở cách ly tập trung; hướng dẫn cách ly tại nhà và cơ sở lưu trú đối với bệnh bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV

Điều kiện nhập quốc tịch Việt Nam (10/02/2020)

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 16/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam

Quy định về quản lý cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (10/02/2020)

Ngày 17/01/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND quy định về quản lý cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Quy định này áp dụng đối với các cơ quan cấp giấy phép xây dựng, chủ đầu tư, tổ chức tư vấn xây dựng, thi công xây dựng và tổ chức, cá nhân liên quan đến cấp giấy phép xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Bãi bỏ việc thu, nộp và sử dụng Quỹ bảo trì đường bộ (22/01/2020)

Bắt đầu từ ngày 01/03/2020, theo quy định tại Nghị định số: 09/2020/NĐ-CP của chính phủ. Các văn bản sau của Chính phủ quy định về Quỹ bảo trì đường bộ bị bãi bỏ: Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012; Nghị định số 56/2014/NĐ-CP ngày 30/5/2014; Nghị định số 28/2016/NĐ-CP ngày 20/4/2016. Thay vào đó sẽ chỉ còn là phí sử dụng đường bộ thu qua đầu phương tiện ô tô./.

Một số nội dung mới về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe, áp dụng từ năm 2020 và năm 2021. (22/01/2020)

Ngày 08 /10/2019 Bộ Giao thông – Vận tải đã ban hành Thông tư số 38/2019/TT-BGTVT sửa đổi một số điều của Thông tư 12/ 2017/TT-BGTVT quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ. Ngoài những quy định được sửa đổi, bổ sung có hiệu lực ngay kể từ ngày 01/12/2019, ngày thông tư có hiệu lực, có một số quy định mới.

Ban quản lý các KCN ban hành Kế hoạch kiểm soát, cải cách TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC năm 2020 (13/01/2020)

(BQLCKCN) – Ngày 13/01/2020, Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc ban hành Kế hoạch số 57/KH-BQLKCN về kiểm soát, cải cách TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC năm 2020.

Ban quản lý các KCN ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về công tác cải cách hành chính năm 2020 (10/01/2020)

(BQLCKCN) – Ngày 10/01/2020, Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc ban hành Kế hoạch số 43/KH-BQLKCN về thông tin, tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2020.

Cấm cán bộ, công chức, viên chức uống rượu bia trong giờ làm việc, nghỉ giữa giờ được siết chặt hơn từ tháng 01 năm 2120. (16/12/2019)

Ngày 05/9/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 26/CT-TTg về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp, trong đó có nội dung yêu cầu đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động không sử dụng rượu, bia, đồ uống có cồn trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc và ngày trực

Bãi bỏ Thông tư hướng dẫn về công tác tổ chức và tiền lương của Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao. (06/11/2019)

Ngày 30/9/2019 Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 11/2019/TT-BNV bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/11/2019, trong đó có quy định việc bãi bỏ Thông tư số 151-TCCP/TC ngày 04 tháng 8 năm 1997 của Bộ trưởng - Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ hướng dẫn về công tác tổ chức và tiền lương của Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao. Ngoài ra, hàng loạt văn bản liên quan đến cán bộ, công chức chính thức bị bãi bỏ. Trong đó phải kể đến một số văn bản
Các tin đã đưa ngày: