Tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát dịch COVID-19 (23/11/2021)

Tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát dịch COVID-19

Tiếp tục tăng cường chỉ đạo, giám sát công tác phòng, chống dịch Covid19 trong hoạt động kinh doanh thương mại, sản xuất trong cụm công nghiệp. (23/11/2021)

Tiếp tục tăng cường chỉ đạo, giám sát công tác phòng, chống dịch Covid19 trong hoạt động kinh doanh thương mại, sản xuất trong cụm công nghiệp.

Về tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 để “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (21/11/2021)

Về tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 để “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Thông tư hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư và dự án đầu tư có sử dụng đất (20/11/2021)

Thông tư hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư và dự án đầu tư có sử dụng đất

Ban hành hướng dẫn tạm thời: "Tổ chức thực hiện cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú hoặc tương đương, phòng chống dịch COVID19 trên địa bàn tỉnh (20/11/2021)

Ban hành hướng dẫn tạm thời: "Tổ chức thực hiện cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú hoặc tương đương, phòng chống dịch COVID19 trên địa bàn tỉnh

Tiếp tục thực hiện nghiêm, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 (20/11/2021)

Tiếp tục thực hiện nghiêm, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

Tổng hợp, báo cáo số liệu người đến/về từ vùng dịch của huyện Vĩnh Tường (20/11/2021)

Tổng hợp, báo cáo số liệu người đến/về từ vùng dịch của huyện Vĩnh Tường

Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong hoạt động vận tải trên địa bàn tỉnh (18/11/2021)

Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong hoạt động vận tải trên địa bàn tỉnh

Tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (18/11/2021)

Tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (18/11/2021)

Đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Các tin đã đưa ngày: