Những điểm điểm khác nhau giữa khiếu nại và tố cáo (03/05/2019)

Khiếu nại và tố cáo là hai thuật ngữ trong lĩnh vực luật hành chính. Thế nhưng không phải ai cũng hiểu rõ về việc khi nào thì được khiếu nại, khi nào được tố cáo? Dưới đây là phân tích về hai thuật ngữ Khiếu nại và Tố cáo.

Kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng và lao động đối với doanh nghiệp tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (26/04/2019)

Kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng và lao động đối với doanh nghiệp tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật về công tác xử lý vi phạm hành chính năm 2019 (26/04/2019)

Ngày 25/4/2019 Tại Trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật về công tác xử lý vi phạm hành chính năm 2019,

CHỈ THỊ SỐ 10/2019/CT-TTG VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG XỬ LÝ, NGĂN CHẶN CÓ HIỆU QUẢ TÌNH TRẠNG NHŨNG NHIỄU, GÂY PHIỀN HÀ CHO NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP TRONG GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC (25/04/2019)

Ngày 22/4/2019, Chính phủ ban hành Chỉ thị 10/2019/CT-TTg về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

Ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ (19/04/2019)

(BQLCKCN) – Ngày 29/3/2019, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành Kế hoạch số 54/KH-UBND thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025.

Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (18/04/2019)

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành Thông tư 05/2019/TT-BKHĐT hướng dẫn hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa hướng dẫn Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Thông tư này hướng dẫn việc đào tạo khởi sự kinh doanh, quản trị kinh doanh, đào tạo trực tiếp tại doanh nghiệp nhỏ và vừa; tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trực tuyến, chương trình đào tạo trên phương tiện thông tin đại chúng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. (09/04/2019)

(BQLKCN) - Ngày 02/4/2019, UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, ban hành kèm theo Quyết định số 41/2017/QĐ-UBND ngày 01/11/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

Hỗ trợ kinh phí đăng ký bảo hộ sản phẩm ở nước ngoài (02/04/2019)

Bộ Tài chính mới ban hành về quản lý tài chính thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020, quy định tại Thông tư 14/2019/TT-BTC.

Các dự án Luật, Nghị quyết đã được thông qua tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV (25/03/2019)

(BQLCKCN) – 09 dự án Luật và 06 Nghị quyết đã chính thức được thông qua và công bố tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV.

Chỉ thị 02/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong hoạt động của cơ quan Nhà nước các cấp. (30/01/2019)

Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị 02/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong hoạt động của cơ quan Nhà nước các cấp.
Các tin đã đưa ngày: