Những điểm mới của Nghị định số 164/2013/NĐ-CP (18/08/2014)

Ngày 12/11/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 164/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về KCN, KCX và KKT; Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2014 và trong thời gian 6 tháng kể từ khi Nghị định này có hiệu lực, các Bộ, ngành liên quan có trách nhiệm hướng dẫn hoặc ủy quyền Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ban Quản lý thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Nghị định này
Một số điểm mới trong bộ luật Lao động sử đổi, bổ sung năm 2012

Một số điểm mới trong bộ luật Lao động sử đổi, bổ sung năm 2012 (14/05/2013)

Một số điểm mới trong bộ luật Lao động sửa đổi, bổ sung năm 2012
Ủy quyền thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Ủy quyền thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (25/12/2012)

Ủy quyền thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
Liên doanh ô tô: Lo ngại bị truy thu hàng ngàn tỷ đồng

Liên doanh ô tô: Lo ngại bị truy thu hàng ngàn tỷ đồng (16/10/2012)

(baodautu.vn) Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) đã có kiến nghị gửi
Nhiều Doanh nghiệp trở lại nhờ miễn, giảm thuế

Nhiều Doanh nghiệp trở lại nhờ miễn, giảm thuế (16/10/2012)

(baodautu.vn) Nhờ thực hiện Nghị quyết 13/NQ-CP của Chính phủ về một số giải pháp tháo

Giới thiệu chính sách và thủ tục thực hiện ưu đãi đầu tư (05/01/2010)

Các nhà đầu tư có dự án đầu tư trên lãnh thổ Việt Nam được hưởng các ưu đãi đầu tư theo lĩnh vực và địa bàn được quy định tại Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư, cụ thể như sau:
Các tin đã đưa ngày: