Đơn giản hóa điều kiện cấp giấy phép cho thuê lại lao động (03/05/2019)

Theo Nghị định 29/2019/NĐ-CP ngày 20/3/2019 của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 5/5/2019 ( thay thế Nghị định 55/2013/NĐ-CPngày 22/5/2013), doanh nghiệp

Những điểm điểm khác nhau giữa khiếu nại và tố cáo (03/05/2019)

Khiếu nại và tố cáo là hai thuật ngữ trong lĩnh vực luật hành chính. Thế nhưng không phải ai cũng hiểu rõ về việc khi nào thì được khiếu nại, khi nào được tố cáo? Dưới đây là phân tích về hai thuật ngữ Khiếu nại và Tố cáo.

Kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng và lao động đối với doanh nghiệp tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (26/04/2019)

Kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng và lao động đối với doanh nghiệp tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật về công tác xử lý vi phạm hành chính năm 2019 (26/04/2019)

Ngày 25/4/2019 Tại Trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật về công tác xử lý vi phạm hành chính năm 2019,

CHỈ THỊ SỐ 10/2019/CT-TTG VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG XỬ LÝ, NGĂN CHẶN CÓ HIỆU QUẢ TÌNH TRẠNG NHŨNG NHIỄU, GÂY PHIỀN HÀ CHO NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP TRONG GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC (25/04/2019)

Ngày 22/4/2019, Chính phủ ban hành Chỉ thị 10/2019/CT-TTg về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

Ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ (19/04/2019)

(BQLCKCN) – Ngày 29/3/2019, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành Kế hoạch số 54/KH-UBND thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025.

Ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. (09/04/2019)

(BQLKCN) - Ngày 02/4/2019, UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, ban hành kèm theo Quyết định số 41/2017/QĐ-UBND ngày 01/11/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

Các dự án Luật, Nghị quyết đã được thông qua tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV (25/03/2019)

(BQLCKCN) – 09 dự án Luật và 06 Nghị quyết đã chính thức được thông qua và công bố tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV.

Chỉ thị 02/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong hoạt động của cơ quan Nhà nước các cấp. (30/01/2019)

Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị 02/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong hoạt động của cơ quan Nhà nước các cấp.

Ban hành Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (17/01/2019)

(BQLCKCN) – Ngày 10/01/2019, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND, Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
Các tin đã đưa ngày: