Chính phủ ban hành Nghị định số 64/2020/NĐ-CP hướng dẫn việc thực hiện cơ chế tạm quản theo Công ước Istanbul. (27/06/2020)

Nghị định này hướng dẫn thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan, thủ tục cấp và hoàn trả sổ tạm quản, bảo đảm thuế nhập khẩu, các khoản thuế khác, tiền chậm nộp, tiền phạt và phí, lệ phí (nếu có) đối với hàng hóa tạm quản theo Công ước Istanbul về tạm quản hàng hóa (Công ước Istanbul).

Thủ tục gia hạn tạm trú cho người nước ngoại tại Việt Nam (26/06/2020)

Chuẩn bị đến ngày 30/6/2020, là ngày kết thúc việc tự động gia hạn tạm trú đến hết ngày 30/6/2020 cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam theo diện miễn thị thực, nhập cảnh bằng thị thực điện tử hoặc thị thực du lịch từ ngày 1/3/2020 đến nay.

Quy định về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa quá cảnh thông qua hệ thống quá cảnh ASEAN (17/06/2020)

Ngày 9/4/2020 Chính phủ đã ban hành Nghị định số Số: 46/2020/NĐ-CP Quy định về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa quá cảnh thông qua hệ thống quá cảnh ASEAN, để thực hiện Nghị định thư 7 về hệ thống quá cảnh hải quan. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/ 6/2020.

Mức đóng BHXH bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (05/06/2020)

Ngày 27/5/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 58/2020/NĐ-CP quy định về mức đóng và phương thức đóng bảo hiểm xã hội vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Quy định mới về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải (08/05/2020)

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 53/2020/NĐ-CP quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải; trong đó có những điểm mới về đối tượng chịu phí cũng như mức phí.

Giảm 50% phí trong lĩnh vực Xây dựng (08/05/2020)

Ngày 05/5/2020, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 34/2020/TT-BTC về việc quy định mức thu , nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực xây dựng. Mức giảm phí, lệ phí đối với lĩnh vực Xây dựng là 50% nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch COVID-19.

Quy định mức độ xử phạt vi phạm hành chính đối với lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản (06/05/2020)

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 36/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản. Trong đó, mức phạt tiền tối đa đối với một hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước là 250 triệu đồng đối với cá nhân và 500 triệu đồng đối với tổ chức.

Thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử theo Nghị định số 45/2020/NĐ-CP của Chính phủ (06/05/2020)

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 45/2020/NĐ-CP về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, trong đó nêu rõ: Tối đa hóa các bước thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử để tiết kiệm thời gian, chi phí, công sức của tổ chức, cá nhân và cơ quan có thẩm quyền.

Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật (24/04/2020)

(BQLCKCN) – Chính phủ đã ban hành Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật. Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 15/5/2020.

Nghị định số 45/2020/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử (16/04/2020)

Với mục đích tối đa hóa các bước thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử để tiết kiệm thời gian, chi phí, công sức của tổ chức, cá nhân và cơ quan có thẩm quyền. Ngày 08/4/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 45/2020/NĐ-CP về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, Nghị định gồm 5 Chương, 32 Điều.
Các tin đã đưa ngày: