Xử lý về hành vi vi phạm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong phòng, chống tác hại của rượu, bia (18/11/2020)

Ngày 28/9/2020 Chính phủ đa ban hành Nghị định 117/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế. Nghị định có hiệu lực từ ngày 15/11/2020.

Quy định mới về con dấu doanh nghiệp tại Luật doanh nghiệp 2020 (18/11/2020)

Luật Doanh nghiệp 2020 được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 17/6/2020 và chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.

Liên thông thủ tục đăng ký thành lập DN, cấp mã số BHXH, đăng ký hóa đơn (19/10/2020)

Ngày 15/10/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 122/2020/NĐ-CP quy định về phối hợp, liên thông thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, khai trình việc sử dụng lao động, cấp mã số đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, đăng ký sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp.

Quy định xuất, nhập cảnh của người nước ngoài vào Việt Nam (01/10/2020)

Chính phủ ban hành Nghị định số 75/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Công trình trong các KCN được miễn Giấy phép xây dựng (15/09/2020)

Để tránh tình trạng, mốt số doanh nghiệp thi công gồm : xây mới; cải tạo; sửa chữa… các công trình thuộc dự án đầu tư trong các KCN vi phạm về không có giấy phép xây dựng. Các doanh nghiệp cần phải biết những loại công trình sau không phải có Giấy phép xây dựng:

Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (04/09/2020)

Ngày 03/04/2020 Chính Phủ đã ban hành Nghị định số 38/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp cho người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (06/08/2020)

Nghị định 88/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp cho người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; hỗ trợ phục hồi chức năng lao động.

Quy định mới về mức hỗ trợ khám, chữa bệnh nghề nghiệp (06/08/2020)

Nghị định 88/2020/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc, trong đó quy định hỗ trợ khám bệnh, chữa bệnh nghề nghiệp.

Quy định mã định danh điện tử của cơ quan, tổ chức phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu (06/08/2020)

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg về mã định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương. Quyết định này quy định về mã định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức để phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương.

Bộ Nội vụ ban hành Thông tư quy định chi tiết về thẩm quyền, trình tự, thủ tục, biện pháp bảo vệ vị trí công tác của người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức (29/07/2020)

Ngày 21/7/2020, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 03/2020/TT-BNV, quy định chi tiết về thẩm quyền, trình tự, thủ tục, biện pháp bảo vệ vị trí công tác của người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức. Theo đó:
Các tin đã đưa ngày: