Công trình trong các KCN được miễn Giấy phép xây dựng (15/09/2020)

Để tránh tình trạng, mốt số doanh nghiệp thi công gồm : xây mới; cải tạo; sửa chữa… các công trình thuộc dự án đầu tư trong các KCN vi phạm về không có giấy phép xây dựng. Các doanh nghiệp cần phải biết những loại công trình sau không phải có Giấy phép xây dựng:

Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (04/09/2020)

Ngày 03/04/2020 Chính Phủ đã ban hành Nghị định số 38/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp cho người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (06/08/2020)

Nghị định 88/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp cho người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; hỗ trợ phục hồi chức năng lao động.

Quy định mới về mức hỗ trợ khám, chữa bệnh nghề nghiệp (06/08/2020)

Nghị định 88/2020/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc, trong đó quy định hỗ trợ khám bệnh, chữa bệnh nghề nghiệp.

Quy định mã định danh điện tử của cơ quan, tổ chức phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu (06/08/2020)

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg về mã định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương. Quyết định này quy định về mã định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức để phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương.

Bộ Nội vụ ban hành Thông tư quy định chi tiết về thẩm quyền, trình tự, thủ tục, biện pháp bảo vệ vị trí công tác của người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức (29/07/2020)

Ngày 21/7/2020, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 03/2020/TT-BNV, quy định chi tiết về thẩm quyền, trình tự, thủ tục, biện pháp bảo vệ vị trí công tác của người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức. Theo đó:

Dịch vụ công trực tuyến kiểm soát xuất nhập cảnh bằng cổng kiểm soát tự động (13/07/2020)

Ngày 01/7/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 77/2020/NĐ-CP quy định việc quản lý, khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh; dịch vụ công trực tuyến phục vụ cấp, quản lý, kiểm soát hộ chiếu của công dân Việt Nam; kiểm soát xuất nhập cảnh bằng cổng kiểm soát tự động.

Nghiêm cấm bán, đổi hàng dự trữ quốc gia cứu trợ, hỗ trợ (13/07/2020)

Ngày 02/6/2020, Bộ Tài chính mới ban hành Thông tư số 51/2020/TT-BTC về quy trình xuất cấp, giao nhận, phân phối, sử dụng hàng dự trữ quốc gia xuất để cứu trợ, hỗ trợ, viện trợ và quản lý kinh phí đảm bảo cho công tác xuất cấp, giao nhận hàng để cứu trợ, hỗ trợ, viện trợ.

Thêm 2 trường hợp công chức được tuyển dụng không cần qua thi tuyển (08/07/2020)

Ngày 25/11/2019 Quốc Hội đã thông qua sửa đổi 1 số điều của Luật công chức và Luật viên chức. Tại điểm 5 điều 1 sửa đổi, bổ sung Điều 37 Luật cán bộ, công chức 2008, đã quy định thêm 02 trường hợp công chức được tuyển dụng không cần qua thi tuyển là:

Nghị định số 28/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Lao động (06/07/2020)

Ngày 03/01/2020 Chính Phủ đã ban hành Nghị định số 28/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Lao động, Bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 4 năm 2020 thay thế Nghị định số 95/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ
Các tin đã đưa ngày: