Bộ Giao thông ban hành Hướng dẫn tạm thời về tổ chức giao thông, kiểm soát dịch đối với hoạt động vận tải bằng phương tiện giao thông đường sắt trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19 (31/08/2021)

Bộ Giao thông ban hành Hướng dẫn tạm thời về tổ chức giao thông, kiểm soát dịch đối với hoạt động vận tải bằng phương tiện giao thông đường sắt trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19

Thống nhất thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 trong hoạt động vận tải (31/08/2021)

Thống nhất thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 trong hoạt động vận tải

Công văn số 7579/UBND-NN1 của UBND tỉnh về tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 02-9-2021 (31/08/2021)

Công văn số 7579/UBND-NN1 của UBND tỉnh về tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 02-9-2021

Công văn số 7654/UBND-VX1 của UBND tỉnh về việc thực hiện Công điện số 1108/CĐ-TTg ngày 31/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 (31/08/2021)

Công văn số 7654/UBND-VX1 của UBND tỉnh về việc thực hiện Công điện số 1108/CĐ-TTg ngày 31/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

Thông tư số 06/2021/TT-BLĐTB&XH ngày 07/7/2021 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (23/08/2021)

Ngày 7/7/2021, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành thông tư số 06/2021/TT-BLĐTB&XH về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc. Theo đó, Thông tư có một số nội dung sửa đổi, bổ sung về:

Tiếp tục triển khai một số nội dung trong sử dụng người lao động nước ngoài theo quy định của pháp luật (23/08/2021)

Từ ngày 16/7/2021 đến nay Ban Quản lý đã phối hợp với Công An tỉnh và các sở ngành thực hiện việc kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật trong lĩnh vực xuất, nhập cảnh; quản lý, sử dụng người lao động nước ngoài và công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại 31 DN trong các KCN. Qua kiểm tra, phát hiện và lập biên bản vi phạm hành chính đối với người sử dụng lao động có hành vi sử dụng lao động nước ngoài không có giấy phép lao động. Để các DN trong KCN thực hiện nghiêm các quy định về sử dụng lao động người nước ngoài, Ban Quản lý các khu công nghiệp yêu cầu các doanh nghiệp trong KCN tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm một số nội dung sau:

Một số quy định về xử lý vi phạm hành chính phổ biến liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19 (05/08/2021)

(BQLKCN) – Ban quản lý các KCN Vĩnh Phúc giới thiệu một số quy định về xử lý các hành vi vi phạm hành chính phổ biến có liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19, nhằm giúp các doanh nghiệp tìm hiểu và chấp hành tốt các quy định của pháp luật, góp phần cùng cộng đồng làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (19/07/2021)

Ngày 07/7/2021, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Theo đó, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg có 11 Chương, 46 Điều, như sau:

Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVI-19. (19/07/2021)

Ngày 01/7/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVI-19. Theo đó:

Một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (10/05/2021)

Căn cứ biên bản ủy quyền, được ký ngày 29/4/2021 giữa Sở Lao động –Thương binh và Xã hội và Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc về việc thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
Các tin đã đưa ngày: