Khoán kinh phí sử dụng nhà và xe công vụ (11/01/2018)

(BQLCKCN) – Ngày 26/12/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 151/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

Quy định quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (10/01/2018)

Ngày 22/12/2017 UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quyết định số 55/QĐ-UBND, quy định quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc theo đó: Quy định gồm 4 chương với 22 điều. Trong đó, chương 1 những quy định chung đề cập đến phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng của quy định và những nguyên tắc về quản lý chất thải rắn sinh hoạt như: Chất thải rắn sinh hoạt phải được quản lý chặt chẽ; khuyến khích các hoạt động phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn; khuyến khích áp dụng các công nghệ xử lý thân thiện với môi trường; khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư vào thu gom, phân loại, vận chuyển, tái chế, tái sử dụng và xử lý chất thải rắn sinh hoạt

Danh mục thủ tục hành chính được tiếp nhận giải quyết và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc (09/01/2018)

BQLCKCN) –Ngày 26/12/2017, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3584/QĐ-UBND phê duyệt danh mục thủ tục hành chính được tiếp nhận giải quyết và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc.

Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban quản lý các Khu công nghiệp Vĩnh Phúc (09/01/2018)

(BQLCKCN) –Ngày 26/12/2017, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3584/QĐ-UBND phê duyệt danh mục 44 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban quản lý các KCN Vĩnh Phúc được tiếp nhận giải quyết và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc.

Quyết định hỗ trợ chi phí lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với dự án đầu tư trực tiếp thuộc lĩnh vực khuyến khích đầu tư của tỉnh Vĩnh Phúc (05/01/2018)

UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quyết định số 53/2017/QĐ-UBND ngày 22/12/2017 về việc quy định thực hiện hỗ trợ chi phí lập BC đánh giá tác động môi trường đối với các dự án đầu tư trực tiếp thuộc lĩnh vực khuyến khích đầu tư của tỉnh theo NQ số 57/2016/NQ-HĐND ngày 12/12/2016 của HĐND tỉnh về một số biện pháp đặc thù thu hút đầu tư trực tiếp và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh phúc.

Ngày 27/12/2017 Chính phủ ban hành Nghị quyết 136/NQ-CP về việc bãi bỏ một số thành phần hồ sơ khi đăng ký kinh doanh (02/01/2018)

Ngày 27/12/2017 Chính phủ ban hành Nghị quyết 136/NQ-CP về việc đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ KH&ĐT.

Quy định về mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động (27/12/2017)

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Nghị định 141/2017/NĐ-CP ngày 07/12/2017 quy định về mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

Năm 2017, giải ngân vốn đầu tư công ở Vĩnh Phúc sẽ vượt 14% kế hoạch vốn giao đầu năm (01/12/2017)

Do tăng cường chỉ đạo và giao kế hoạch đầu tư công đến các sở, ban, ngành, Ban quản lý dự án và UBND các huyện, thành, thị ngay từ đầu năm nên năm 2017, tình hình giải ngân vốn đầu tư công ở Vĩnh Phúc cao hơn năm 2016 và cao hơn bình quân chung cả nước.

Biểu thuế xuất nhập khẩu ưu đãi mới áp dụng từ 1/1/2018 (01/12/2017)

Ngày 16/11/2017 Chính phủ ban hành Nghị định 125/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 122/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan

Ban hành Chỉ số cải cách hành chính các cơ quan, đơn vị tỉnh Vĩnh Phúc (27/10/2017)

(BQLKCN) - Ngày 18/10/2017, UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quyết định số 2757/QĐ-UBND về việc ban hành Chỉ số cải cách hành chính các cơ quan, đơn vị tỉnh Vĩnh Phúc.
Các tin đã đưa ngày: