Thực hiện một số nội dung liên quan trong báo cáo năm của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ về tình hình mua bán người

26/10/2021

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan liên quan, UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện các kiến nghị trong Báo cáo của Bộ Ngoại giao, tiếp tục tăng cường hiệu quả công tác phòng, chống mua bán người, tránh khả năng Việt Nam xếp ở Nhóm 3 kèm theo các hệ luỵ phức tạp có thể nảy sinh về chính trị, đối ngoại và hợp tác phát triển, cụ thể như sau:

- Thực hiện nghiêm túc các kiến nghị trong Báo cáo của Bộ Ngoại giao để tiếp tục tăng cường hiệu quả công tác phòng, chống mua bán người trên địa bàn tỉnh;

- Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả trong triển khai Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030, đặc biệt Kế hoạch số 122/KH-UBND ngày 14/5/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện “Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc”;

- Thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp, duy trì cơ chế báo cáo, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan liên quan trong tiếp nhận, xác minh, xác định, giải cứu, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân; điều tra, truy tố, xét xử vụ án mua bán người; - Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh duy trì hoạt động các chuyên trang, chuyên mục, chương trình phát thanh, truyền hình tuyên truyền về phòng, chống mua bán người, trong đó tập trung tuyên truyền về các phương thức, thủ đoạn mới, địa bàn trọng điểm của tội phạm này, những đối tượng có nguy cơ cao trở thành nạn nhân, quyền lợi mà nạn nhân được hỗ trợ và đường dây nóng tiếp nhận thông tin về nạn nhân và vụ việc; Chú trọng công tác truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, các trang mạng và mạng xã hội, hệ thống thông tin cơ sở, phù hợp với các nhóm đối tượng khác nhau; lồng ghép các thông tin về quyền của nạn nhân, các hoạt động hỗ trợ, tư vấn, tiếp nhận thông tin dành cho nạn nhân vào các thông điệp, tin bài, chuyên mục và tài liệu truyền thông về phòng, chống mua bán người;

- Công an tỉnh tham mưu hoàn thiện, triển khai văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác phòng, chống mua bán người; Xây dựng kế hoạch triển khai và theo dõi thi hành pháp luật về phòng, chống mua bán người, các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan; Xây dựng dữ liệu thống kê về công tác phòng, chống mua bán người nhằm chia sẻ thông tin, phục vụ việc theo dõi, giám sát, đánh giá hiệu quả và xây dựng chính sách về công tác phòng, chống mua bán người trên địa bàn tỉnh.

Chi tiết tại các File đính kèm./.

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: