Hướng dẫn giải quyết cho người ngoài, thân nhân nhập cảnh và cách ly y tế trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc trong điều kiện phòng, chống dịch COVID-19

21/09/2021

Ngày 17/9/2021, UBND tỉnh có văn bản số: 8216/UBND-KT4 về Hướng dẫn giải quyết cho người ngoài, thân nhân nhập cảnh và cách ly y tế trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc trong điều kiện phòng, chống dịch COVID-19

Chi tiết tại Văn bản đính kèm./.

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: