Phổ biến các chính sách Hỗ trợ đầu tư của tỉnh Vĩnh Phúc

24/12/2019

Trong các ngày 18 và 20 tháng 12 năm 2019, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Vĩnh Phúc, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh đã tổ chức Hội nghị Phổ biến các chính sách Hỗ trợ đầu tư của tỉnh Vĩnh Phúc, nhằm giới thiệu cho các doanh nghiệp các chính sách hỗ trợ của tỉnh, như: Hỗ trợ giá thuê hạ tầng cho các nhà đầu tư thứ cấp thuê lại đất trong các khu công nghiệp; Hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc danh mục ưu tiên; Hỗ trợ doanh nghiệp đào tạo và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao; Hỗ trợ chi phí quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng; Hỗ trợ liên quan đến hoạt động giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm; Hỗ trợ dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân và người có thu nhập thấp,v/v…

Tại Hội nghị, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh cũng đã giải thích các thắc mắc của doanh nghiệp, như: vướng mắc về quy hoạch địa điểm tái định cư; vướng mắc về bồi thường, giải phóng mặt bằng; vướng mắc về hỗ trợ chi phí quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng,v/v…

Các doanh nghiệp đều đánh giá cao về việc phổ biến các chính sách Hỗ trợ đầu tư của tỉnh Vĩnh Phúc do Ban Quản lý các khu công nghiệp tổ chức./.

                                      Văn Phòng đại diện tại Khu công nghiệp

 

 

Các tin đã đưa ngày: