Triển khai, quán triệt công tác phòng cháy chữa cháy trong các khu cồng nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc

26/11/2018

Ngày 19 tháng 11 năm 2018 tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn công nghiệp chính xác Việt Nam 1 (VPIC 1) – KCN Khai Quang đã xảy ra một vụ cháy kho sơn nghiêm trọng, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh đã khẩn trương thực hiện những biện pháp cần thiết nhằm dập tắt đám cháy; Sau hơn 30 phút khẩn trương cứu chữa, đến 15h20 cùng ngày, đám cháy tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn công nghiệp chính xác Việt Nam 1 (VPIC 1) cơ bản đã được khống chế. Theo thông tin ban đầu, khu vực xảy ra vụ cháy không có thiệt hại về người nhưng đã gây thiệt hại về tài sản và ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất  kinh doanh của Công ty.

Để tránh những sự cố như trên xảy ra Ban quản lý Khu công nghiệp Vĩnh Phúc có ý kiến đề nghị các Công ty đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN, các Doanh nghiệp Đầu tư trong KCN nghiêm chỉnh chấp hành công tác PCCC, triển khai thực hiện một số hoạt động cụ thể như sau:

Một là, tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước về PCCC, duy trì các điều kiện an toàn về PCCC tại đơn vị.

Hai là, xác định rõ nhiệm vụ PCCC&CNCH là một trong những nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, thường xuyên trong công tác bản đảm an ninh trật tự; Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra và khắc phục những tồn tại, thiếu sót về quy định của PCCC nhằm giảm thiểu các vụ cháy, nổ và thiệt hại do cháy, nổ gây ra.

Ba là, rà soát, củng cố, xây dựng, quản lý và duy trì hoạt động, tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội PCCC cơ sở nhằm nắm vững kiến thức nghiệp vụ về PCCC, chủ động thực hiện tốt công tác chữa cháy khi có cháy nổ xảy ra.

Đỗ Thị Hường - Phòng Quản lý Tài nguyên và Môi trường

Các tin đã đưa ngày: