Hội nghị hướng dẫn thực hiện chính sách về tiền lương, bảo hiểm xã hội trong các khu công nghiệp năm 2015

08/12/2015

Thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động, tăng cường công tác quản lý nhà nước việc thực hiện chính sách pháp luật lao động, hướng dẫn các doanh nghiệp trong khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc áp dụng kịp thời đúng quy định một số chính sách về tiền lương, bảo hiểm xã hội, giải đáp một số vướng mắc của các doanh nghiệp theo: Bộ luật lao động năm 2012; Thông tư số 23/2015/TT-BLĐTBXH ngày 23/6/2015 của Bộ Lao động-TBXH về tiền lương; Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ về tiền  lương, hợp đồng lao động, kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất; Nghị định số 122/2015/NĐ-CP ngày 14/11/2016 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp.

Ngày 05/12/2015, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Vĩnh Phúc phối hợp với Vụ lao động-Tiền lương, Bộ Lao động TBXH đã tiến hành tổ chức “Hội nghị hướng dẫn thực hiện chính sách về tiền lương, bảo hiểm xã hội trong các khu công nghiệp năm 2015”. Tham gia và hướng dẫn tại Hội nghị có: Bà: Tống Thị Minh-Vụ trưởng Vụ Lao động, Tiền lương-Bộ Lao động Thương binh và Xã hội; Ông: Khổng Thành Công-Phó trưởng Ban Quản lý các Khu công nghiệp Vĩnh Phúc và cán bộ phòng Quản lý Lao động, cùng các cán bộ quản lý, cán bộ nhân sự và phiên dịch viên của hơn 100 doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất, kinh doanh trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Tại Hội nghị, bà Tống Thị Minh đã tóm tắt, hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đến vấn đề tiền lương, bảo hiểm xã hội đối với người lao động làm việc tại các doanh nghiệp.

Qua trao đổi, các doanh nghiệp đã được giải đáp một số vướng mắc không chỉ các vấn đề về tiền lương, cách tính lương tháng, lương giờ, giờ làm thêm, xây dựng định mức lao động, thang bảng lương, mà còn được giải đáp một số vấn đề về lao động như: thời giờ làm việc, nghỉ ngơi; hợp đồng lao động; trách nhiệm vật chất; đối thoại tại nơi làm việc.

Hội nghị diễn ra trong không khí trao đổi, thảo luận sôi nổi, đầy trách nhiệm giữa người hướng dẫn với các cán bộ trong doanh nghiệp, đây không chỉ là buổi tập huấn, hướng dẫn các doanh nghiệp mà còn là diễn đàn để các doanh nghiệp trao đổi chia sẻ kinh nghiệm với nhau./.

Phòng Quản lý lao động.

Các tin đã đưa ngày: