HỘI THẢO ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH CHÍNH SÁCH VỀ LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ NỘI DUNG CẦN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGHỊ ĐỊNH 102/2003/NĐ- CP

30/03/2015

Trong những năm gần đây, lao động nước ngoài vào làm việc ở nước ta với quy mô và số lượng ngày gia tăng, loại hình lao động đa dạng về hình thức và ngành nghề làm việc. Mặc dù pháp luật Việt Nam không “m ở cửa” đối với lao động không có trình độ vào làm việc, nhưng trong tổng số người lao động nước ngoài đang làm việc tại Việt nam có đến gần 40% lao động không thuộc diện cấp phép lao động và lao động phổ thông. Đáng chú ý là số lao động nước ngoài làm việc ở Việt nam ngày càng  tăng, bên cạnh các kết quả tích cực, đã tạo ra những hệ lụy không nhỏ như: gia tăng sự cạnh tranh của thị trường lao động ở cả mảng chuyên môn kỹ thuật và không chuyên môn kỹ thuật; gia tăng các vấn đề của người lao động nước ngoài như bất đồng ngôn ngữ, vi phạm pháp luật, anh ninh trật tự, nhập cư trái phép…

Một trong những nguyên nhân là do sự bất cập về chính sách sách, pháp luật và các thiết chế thực hiện quản lý lao động nước ngoài làm việc ở Việt Nam từ khâu quản lý nhập caảnh, cấp phép lao động đến khâu giám sát, kiểm tra…

Để có sơ sở tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện và đề xuất hoàn thiện chính sách nhằm nâng cao hiệu quả quản lý người lao động nước ngoài trong bối cảnh nền kinh tế thị trường đồng thời gia tăng sự đóng góp của họ đối với tăng trưởng kinh tế Việt nam, ngày 23- 24/3/2015 tại khu du lịch Đảo ngọc xanh tỉnh Phú Thọ, Bộ Lao động -TB&XH phối hợp với IOM Việt Nam tổ chức Hội thảo “ Đánh giá tình hình chính sách về lao động nước ngoài làm việc tại Việt nam và đề xuất một số nội dung cần sửa đổi, bổ sung trong nghị định số 120/2013/NĐ-CP của Chính Phủ”.

Hội thảo đã được nghe rất nhiều chuyên gia nước ngoài đến từ các tổ chức quốc tế trình bày những kinh nghiệm và các chính sách quản lý lao động nước ngoài di cư đến các nước như Hàn Quốc, Thái Lan, Malaysia…Nhiều ý kiến tham luận đến từ các tỉnh cũng chia sẻ một số tồn tại phát sinh trong thực tế khi thực hiện Nghị định 102/2013/ NĐ-CP chủ yếu như: đối tượng áp dụng được quy định trong nghị định  vừa thừa lại vừa thiếu hoặc khó xác định; lao động nước ngoài làm việc cho nhà thầu nước ngoài có sự khác biệt so với lao động làm việc cho các doanh nghiệp; một số quy định về giấy tờ trong hồ sơ đề nghị cấp phép còn bất cập như phiếu lý lịch tư pháp, giấy khám sức khỏe….

Sau hai ngày hội thảo sôi nổi và đầy trách nhiệm, nhiều nội dung bất cập của Nghị định 102/2013/NĐ-CP được đại biểu bình luận mổ xẻ rất thẳng thắn và chi tiết, Ban Tổ chức hội thảo đã nghiêm túc tiếp thu các ý kiến, xem xét tổng hợp để trình Chính Phủ trong thời gian sớm nhất.

Thanh Huyền - Phòng Quản lý Lao động

Các tin đã đưa ngày: