BAN QUẢN LÝ CÁC KCN THÔNG BÁO KẾ HOẠCH THI TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2014

04/12/2014

     Căn cứ Kế hoạch số 1346/KH- BQLKCN ngày 04 tháng 12 năm 2014 của   Ban quản lý các KCN Vĩnh Phúc về việc thi tuyển viên chức năm 2014, Ban quản lý các Khu công nghiệp thông báo nhu cầu tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ Đầu tư Vĩnh Phúc, cụ thể như sau:

1. Số lượng: 03chỉ tiêu, gồm:

- 01 kế toán viên, tốt nghiệp Đại học hệ chính quy trở lên, ngành kế toán doanh nghiệp, Có Chứng chỉ tiếng Anh B trở lên, tin học trình độ A trở lên.

- 01 chuyên viên, tốt nghiệp đại học hệ chính quy trở lên, ngành Luật; có Chứng chỉ tiếng Anh B trở lên, tin học trình độ A trở lên.

- 01 chuyên viên, tốt nghiệp đại học hệ chính quy trở lên, chuyên ngành: kinh tế đầu tư; có Chứng chỉ tiếng Anh B trở lên, tin học trình độ A trở lên.                                           

2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển.

3. Thời gian nhận hồ sơ dự tuyển: Từ ngày 15/12/2014 đến ngày 15/01/2015. Nhận hồ sơ và thu lệ phí của các thí sinh dự thi tuyển viên chức vào tất cả các ngày làm việc trong tuần (trong giờ hành chính).

4. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: tại Văn phòng Ban quản lý các Khu công nghiệp Vĩnh Phúc – Điện thoại: 0211.3843.403. 

**Chi tiết: Kế hoạch, chỉ tiêu và cơ cấu tuyển dụng, mẫu hồ sơ đăng ký dự tuyển.

                                                Văn phòng Ban

Các tin đã đưa ngày: