Kết quả thu hút đầu tư vào các KCN tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021

27/12/2021

(BQLCKCN) -  Năm 2021, Ban Quản lý các Khu công nghiệp đã cấp GCNĐKĐT cho 46 dự án mới; điều chỉnh tăng vốn đầu tư cho 31 lượt dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 959,51 triệu USD và 7.775,9 tỷ đồng.

Trong năm 2021, Ban Quản lý các Khu công nghiệp đã cấp mới 30 dự án và  điều chỉnh tăng vốn cho 28 lượt dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký là 559,51 triệu USD, bằng 227% về vốn đầu tư so với năm 2020 và đạt 320% kế hoạch đề ra; cấp mới 16 dự án và 7.775,9 tỷ đồng , bằng 576% về vốn đầu tư so với năm 2020 và đạt 1.111% kế hoạch đề ra.

Các dự án thu hút mới trong năm 2021 thuộc nhiều lĩnh vực: hạ tầng kỹ thuật KCN; sản xuất điện tử, linh kiện điện tử;  sản xuất phụ tùng ô tô, xe máy; sản xuất vật liệu xây dựng và sản xuất các sản phẩm công nghiệp khác. Trong đó, lĩnh vực sản xuất điện tử, linh kiện điện tử chiếm 46% số dự án thu hút mới năm 2021 với 21/46 dự án. Có 07 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào các KCN trong năm 2021, gồm:  Hàn Quốc; Nhật Bản; Trung Quốc; Thái Lan; Ấn Độ; Đài Loan; Samoa và British Virgin Islands. Trong đó, Hàn Quốc chiếm 50% số dự án FDI đầu tư vào các KCN trong năm 2021.

Đến nay, số dự án còn hiệu lực đầu tư trong các KCN là 416 dự án, gồm 81 dự án DDI với tổng vốn đầu tư đăng ký 22.024,28 tỷ đồng và 335 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký 5.410,95 triệu USD. Trong đó:

- KCN Khai Quang thu hút được 90 dự án, gồm 12 dự án DDI với tổng vốn đầu tư 876,73 tỷ đồng và 78 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 1.228,03 triệu USD; đã có 85 dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, tỷ lệ lấp đầy đạt 94%.

- KCN Bình Xuyên thu hút được 128 dự án, gồm 41 dự án DDI với tổng vốn đầu tư 3.963,45 tỷ đồng và 87 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 1.278,44 triệu USD; đã có 103 dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, tỷ lệ lấp đầy diện tích đất công nghiệp đạt 92%.

- KCN Bình Xuyên II (giai đoạn 1) thu hút được 58 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 306,45 triệu USD; đã có 58 dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, tỷ lệ lấp đầy đạt 100%.

- KCN Bá Thiện thu hút được 36 dự án, gồm 05 dự án DDI với tổng vốn đầu tư 3.000,35 tỷ đồng và 31 dự án  FDI với tổng vốn đầu tư 886,72 triệu USD; đã có 31 dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, tỷ lệ lấp đầy đạt 75%.

- KCN Bá Thiện II thu hút được 57 dự án, gồm 03 dự án DDI với tổng vốn đầu tư 1.299,12 tỷ đồng và 54 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 883,44 triệu USD; đã có 50 dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, tỷ lệ lấp đầy diện tích đất công nghiệp đạt 68%.

- KCN Thăng Long thu hút được 32 dự án, gồm 06 dự án DDI với tổng vốn đầu tư 1.109,58 tỷ đồng và  26 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 732,77 triệu USD; đã có 15 dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, tỷ lệ lấp đầy diện tích đất công nghiệp đạt 73%.

- KCN Tam Dương II – Khu A thu hút được 06 dự án DDI với tổng vốn đầu tư 3.037,2 tỷ đồng; đã có 03 dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, tỷ lệ lấp đầy diện tích đất công nghiệp đạt 36%.

- KCN Thái Hòa – Liễn Sơn – Liên Hòa (Khu vực II- Giai đoạn 1) thu hút được 03 dự án DDI với tổng vốn đầu tư 2.531,54 tỷ đồng; đã có 02 dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, tỷ lệ lấp đầy diện tích đất công nghiệp đạt 28%.

- KCN Sơn Lôi; Sông Lô I; Sông Lô II và Tam Dương I – Khu vực 2 đang trong thời kỳ BT GPMB, chưa thu hút được dự án thứ cấp nào.

Năm 2021, vốn thực hiện, giải ngân để hoàn thành xây dựng cơ bản, đưa dự án vào hoạt động SXKD tập trung chủ yếu vào các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật KCN; các dự án lĩnh vực sản xuất điện tử và linh kiện điện tử, các dự án cấp mới và tăng vốn đầu tư mở rộng SXKD. Vốn thực hiện của các dự án DDI đạt 2.975,09 tỷ đồng, nâng tổng vốn thực hiện đến ngày 15/12/2020 lên 10.468,11 tỷ đồng, đạt 48% tổng vốn đầu tư đăng ký. Vốn thực hiện của các dự án FDI đạt 397,96 triệu USD, nâng vốn thực hiện đến ngày 15/12/2020 lên 3.030,04 triệu USD, đạt 56% tổng vốn đầu tư đăng ký.

Kế hoạch năm 2021, Ban sẽ tiếp tục tăng cường công tác xúc tiến đầu tư, thu hút đầu tư vào các KCN; làm tốt công tác phát triển hạ tầng các KCN và quản lý các dự án sau cấp phép; thu hút thêm 25-30 dự án FDI mới, vốn đăng ký đạt khoảng 300 triệu USD; thu hút thêm khoảng 05 dự án DDI mới với tổng vốn đăng ký khoảng 700-1.000 tỷ đồng. Đôn đốc tiến độ triển khai của các dự án, dự kiến có thêm khoảng 30-35 dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh; vốn thực hiện các dự án FDI đạt khoảng 330 triệu USD, của các dự án DDI đạt khoảng 600 tỷ đồng./.

Phòng Kế hoạch Tổng hợp

 

Các tin đã đưa ngày: