Thu hút đầu tư và triển khai dự án tại các KCN Vĩnh Phúc tháng 10/2021

25/10/2021

(BQLKCN) - Tháng 10/2021, Ban quản lý các KCN đã ghi nhận vốn đầu tư thu hút tăng thêm 796,83 tỷ đồng của 02 dự án DDI và 1,5 triệu USD của 02 dự án FDI.

Trong tháng 10/2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định thành lập KCN Thái Hòa – Liễn Sơn – Liên Hòa khu vực II (Giai đoạn 1) với quy mô diện tích 145,27 ha, tổng vốn đầu tư 774,827 tỷ đồng. Ban Quản lý các KCN đã thực hiện cấp GCNĐKĐT mới cho 01 DDI với tổng vốn đầu tư đăng ký 22 tỷ đồng; cấp GCNĐKĐT điều chỉnh tăng vốn cho 02 lượt dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký tăng thêm 1,5 triệu USD. Tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm trong tháng 10/2021 là 796,83 tỷ đồng và 1,5 triệu USD.

10 tháng đầu năm 2021, các KCN trên địa bàn tỉnh thu hút được 24 dự án FDI mới và 21 lượt tăng vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký 930,49 triệu USD (trong đó: vốn cấp mới là 840,91 triệu USD; vốn tăng thêm là 89,58 triệu USD), gấp 3,5 lần về vốn đầu tư so với cùng kỳ năm 2020 và đạt 100% kế hoạch năm; thu hút 12 dự án DDI mới và 02 lượt tăng vốn đầu tư với tổng vốn đầu tư đăng ký là 5.812,24 tỷ đồng (trong đó: vốn cấp mới là 5.645,34 tỷ đồng; vốn tăng thêm là 166,9 tỷ đồng), gấp 8 lần về số vốn đầu tư so với cùng kỳ năm 2020 và đạt 125% so với kế hoạch năm.

Đến ngày 15/10/2021, số dự án còn hiệu lực đầu tư trong các KCN là 406 dự án, gồm 77 dự án DDI với tổng vốn đầu tư 20.342,44 tỷ đồng và 329 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 5.379,93 triệu USD. Trong đó, có 334 dự án đang hoạt động SXKD, chiếm 82% tổng số dự án; 28 dự án đang triển khai xây dựng và lắp đặt máy móc thiết bị nhà xưởng, chiếm 7% tổng số dự án; 40 dự án mới cấp và đang làm các thủ tục triển khai dự án, chiếm 10% tổng số dự án; 04 dự án FDI thuộc diện giãn tiến độ, đang làm thủ tục chấm dứt hoạt động, chiếm 1% tổng số dự án. Vốn thực hiện tháng 10/2021 của các dự án đạt 31,4 triệu USD và 297 tỷ đồng.

Trong tháng 10/2021, Ban đã trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/2000 KCN Thăng Long (lần 3); QHCTXD tỉ lệ 1/500 dự án Nhà máy sản xuất vòi rửa ToTo Việt Nam tại KCN Thăng Long; đề nghị các sở ngành, địa phương có liên quan cho ý kiến về điều chỉnh, mở rộng QHCTXD tỉ lệ 1/2000 KCN Khai Quang (lần 7) và QHCTXD tỉ lệ 1/500 KCN Bá Thiện; báo cáo UBND tỉnh về hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Đồng Sóc; đề xuất với UBND tỉnh việc thực hiện PCCC tại KCN Bá Thiện – Phân khu II (khu 75,9 ha); thỏa thuận ký quỹ bảo đảm dự án đầu tư KCN Sông Lô I.

Dự kiến trong tháng 11/2021, Ban sẽ cấp GCNĐKĐT cho 2-3 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 5-10 triệu USD và 01 dự án DDI với số vốn đầu tư đăng ký khoảng 200 tỷ đồng; tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp triển khai dự án, dự kiến có thêm 2-3 dự án đi vào hoạt động SXKD. Tiếp tục chỉ đạo các Công ty phát triển hạ tầng đẩy nhanh tiến độ xây dựng các KCN theo tiến độ đã được UBND tỉnh phê duyệt; hướng dẫn; triển khai các thủ tục tiếp theo liên quan đến các KCN: Thái Hòa - Liễn Sơn - Liên Hòa; Nam Bình Xuyên; KCN Sông Lô I; Tam Dương I- khu vực 2; Sông Lô II; Đồng Sóc và KCN Bình Xuyên II (giai đoạn 2); giải quyết các vấn đề liên quan đến KCN Chấn Hưng./.

Phòng Kế Hoạch – Tổng Hợp

Các tin đã đưa ngày: