Ban Quản lý tích cực phối hợp với Công an tỉnh kiểm tra các DN trong KCN trong lĩnh vực xuất, nhập cảnh; quản lý, sử dụng người lao động nước ngoài và công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19

24/09/2021

Từ ngày 28/7/2021 đến nay, Ban Quản lý đã phối hợp Ban Quản lý các KCN đã phối với với Công an tỉnh và các đơn vị liên quan, tiến hành kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật trong lĩnh vực xuất, nhập cảnh; quản lý, sử dụng người lao động nước ngoài và công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại 44 Doanh nghiệp trong KCN. 

          Kết quả:

          + Trong tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, kết quả sơ bộ cho thấy các DN được kiểm tra cơ bản thực hiện tốt các công tác phòng, chống dịch COVID-19 như: kiểm tra đo thân nhiệt, thực hiện rửa tay sát khuẩn, bắt buộc đeo khẩu trang, thực hiện khai báo y tế đối với người ra vào, làm việc; đã xây dựng các phương án ứng phó xử lý trong trường hợp phát sinh ca nghi nhiễm COVID-19, bố trí phòng cách ly y tế tạm thời đảm bảo yêu cầu. Thực hiện nghiêm các nội dung theo bản cam kết của Doanh nghiệp với các cơ quan theo quy định.  

          + Trong công tác quản lý và sử dụng người lao động nước ngoài: Qua kiểm tra đã nhắc nhở và yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện nghiêm các quy định về quản lý và sử dụng người lao động nước ngoài tại doanh nghiệp. Đồng thời đoàn kiểm tra đã phát hiện và lập 17 lượt biên bản vi phạm hành chính đối với người sử dụng lao động nước ngoài làm việc tại Vĩnh Phúc mà không có giấy phép lao động theo quy định. Yêu cầu các doanh khắc phục ngay các tồn tại và khẩn trương rà soát, tiến hành hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động, hoặc đề nghị xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài, đã nhập cảnh vào làm việc tại doanh nghiệp, theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

                    Kiên Quyết- Phòng QLLĐ

 

Các tin đã đưa ngày: