Hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong các KCN tỉnh Vĩnh Phúc 9 tháng đầu năm 2021

27/09/2021

(BQLCKCN) - Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong KCN 9 tháng đầu năm 2021 bị ảnh hưởng nhất định do tác động của bệnh dịch Covid-19. Doanh nghiệp DDI các chỉ tiêu kinh tế giảm 12%-23% so với cùng kỳ năm 2020, trong khi các doanh nghiệp FDI vẫn duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, chỉ tiêu kinh tế tăng 3%-7% so với cùng kỳ năm 2020.

Đến nay, các KCN trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã có 331 dự án đang hoạt động sản xuất kinh doanh bao gồm 287 dự án FDI và 44 dự án DDI. 9 tháng đầu năm 2021, do tình hình bệnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp và kéo dài nên hoạt động SXKD của các doanh nghiệp trong KCN bị ảnh hưởng nhất định. Các doanh nghiệp chung tay với chính quyền tỉnh nỗ lực khắc phục khó khăn, kiên định thực hiện mục tiêu kép “vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế”, nhờ đó phần lớn các doanh nghiệp FDI vượt qua được khó khăn, nỗ lực duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, chỉ tiêu kinh tế tăng 3%-7% so với cùng kỳ; nhiều doanh nghiệp DDI mặc dù nỗ lực khắc phục khó khăn, nhưng do điều kiện tài chính, năng lực thị trường còn hạn chế, phải cho lao động nghỉ việc luân phiên, giảm công suất sản xuất và tiêu thụ nên các chỉ tiêu kinh tế giảm 12%-23% so với cùng kỳ năm 2020.

- Các doanh nghiệp FDI: Doanh thu 9 tháng đạt 4.901,48 triệu USD, tăng 4% so với cùng kỳ năm 2020; Giá trị xuất khẩu đạt 3.765,18 triệu USD, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2020; Nộp ngân sách đạt 2.770,88 tỷ đồng, tăng 3% so với cùng kỳ năm 2020.

- Các doanh nghiệp DDI: Doanh thu 9 tháng đạt 6.890,25 tỷ đồng, bằng 84% so với cùng kỳ năm 2020; Giá trị xuất khẩu đạt 31,85 tỷ đồng, bằng 88% so với cùng kỳ năm 2020; Nộp Ngân sách đạt 136,98 tỷ đồng, bằng 77 % so với cùng kỳ năm 2020.

             Đến nay, các doanh nghiệp trong KCN đã giải quyết việc làm cho 106.064 người, trong đó lao động trong tỉnh là 72.469 người, chiếm 68,3% tổng số lao động đang làm việc tại các KCN.

            

             * Hoạt động sản xuất kinh doanh của một số lĩnh vực chủ yếu

- Công nghiệp sản xuất và lắp ráp ô tô, xe máy: Doanh thu ước đạt 373,35 triệu USD, tăng 22% so với cùng kỳ; Giá trị xuất khẩu 304,77 triệu USD, tăng 20% so với cùng kỳ; Nộp ngân sách Nhà nước ước đạt 270,13 tỷ đồng, bằng 99% so với cùng kỳ năm 2020. Đến nay, thu hút và  giải quyết việc làm cho 1.315 người.

- Lĩnh vực công nghiệp phụ tùng ô tô, xe máy: Doanh thu ước đạt 270,85 triệu USD, tăng 9% so với cùng kỳ; Giá trị xuất khẩu 84,63 triệu USD, bằng 98% so với cùng kỳ; Nộp ngân sách Nhà nước ước đạt 624,52 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ năm 2020. Đến nay, thu hút và giải quyết việc làm cho 7.984 người.

- Lĩnh vực công nghiệp điện tử, công nghiệp hỗ trợ điện tử: Doanh thu ước đạt 3.568,22 triệu USD, đạt xấp xỉ so với cùng kỳ; Giá trị xuất khẩu ước đạt 3.159,01 triệu USD, tăng 6% so với cùng kỳ; Nộp ngân sách Nhà nước ước đạt 670,51 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2020. Đến nay thu hút và giải quyết việc làm cho 68.044 người.

- Lĩnh vực Dệt may: Doanh thu ước đạt 118,44 triệu USD, tăng 4% so với cùng kỳ; Giá trị xuất khẩu ước đạt 109,28 triệu USD, tăng 5% so với cùng kỳ; Nộp ngân sách Nhà nước ước đạt 90,66 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2020. Đến nay thu hút và giải quyết việc làm cho 15.428 người.

- Lĩnh vực công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng của các doanh nghiệp trong KCN thuộc Tập đoàn Prime Group: Doanh thu ước đạt 53,47 triệu USD, tăng 19% so với cùng kỳ; Giá trị xuất khẩu ước đạt 5,23 triệu USD, tăng 8% so với cùng kỳ; Nộp ngân sách Nhà nước ước đạt 280,21 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2020. Đến nay thu hút và giải quyết việc làm cho 948 người.

             03 tháng cuối năm 2021, dự kiến các doanh nghiệp trong KCN tiếp tục hoạt động ổn định, các chỉ tiêu kinh tế đạt kế hoạch đề ra:

- Các doanh nghiệp FDI: Doanh thu đạt 1.895,24 triệu USD, giá trị xuất khẩu đạt 1.056,07 triệu USD, Nộp ngân sách Nhà nước đạt 1.108,35 tỷ đồng.

- Các doanh nghiệp DDI: Doanh thu đạt 3.711 tỷ đồng; giá trị xuất khẩu đạt 15 tỷ đồng; nộp Ngân sách đạt 130 tỷ đồng.

Dự kiến thu hút thêm khoảng 3.000 lao động trong và ngoài tỉnh, nâng tổng số lao động lũy kế làm việc tại các doanh nghiệp trong KCN lên khoảng hơn 109 nghìn lao động.

 

Phòng Kế hoạch Tổng hợp

 

Các tin đã đưa ngày: