Thu hút đầu tư và triển khai dự án tại các KCN Vĩnh Phúc tháng 4/2021

29/04/2021

 (BQLKCN) - Tháng 4/2020, Ban quản lý các KCN đã cấp GCNĐKĐT mới cho 06 dự án và điều chỉnh tăng vốn cho 05 lượt dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký là 1.527 tỷ đồng và 17,11 triệu USD

Tháng 4/2021, Ban đã thực hiện cấp GCNĐKĐT mới cho 06 dự án, trong đó: 05 FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký 8,57 triệu USD; 01 dự án DDI với tổng vốn đầu tư đăng ký 1.520 tỷ đồng (Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật KCN Sông Lô II). Thực hiện cấp GCNĐKĐT điều chỉnh tăng vốn cho 05 lượt dự án, trong đó: 04 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký tăng thêm 8,54 triệu USD và 01 dự án DDI với tổng vốn đầu tư đăng ký tăng thêm 7 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm trong tháng 4/2021 là 1.527 tỷ đồng và17,11 triệu USD.

Đến ngày 15/4/2021, số dự án còn hiệu lực đầu tư trong các KCN là 387 dự án, gồm 67 dự án DDI với tổng vốn đầu tư 16.111,1 tỷ đồng và 320 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 4.571,35 triệu USD. Trong đó, có 323 dự án đang hoạt động SXKD, chiếm 83% tổng số dự án; 18 dự án đang triển khai xây dựng và lắp đặt máy móc thiết bị nhà xưởng, chiếm 4,7% tổng số dự án; 41 dự án mới cấp và đang làm các thủ tục triển khai dự án, chiếm 11% tổng số dự án; 05 dự án FDI thuộc diện giãn tiến độ, đang làm thủ tục chấm dứt hoạt động, chiếm 1,3% tổng số dự án. Vốn thực hiện tháng 4/2021  của các dự án đạt 32,5 triệu USD và 8 tỷ đồng.

Trong tháng 4/2021, Ban đã tham mưu UBND tỉnh dự thảo văn bản gửi Bộ Kế hoạch & Đầu tư về hồ sơ đề xuất thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật KCN Lập Thạch I & KCN Lập Thạch II và KCN Bình Xuyên II (giai đoạn 2); báo cáo và trình UBND tỉnh ban hành Quyết định thành lập KCN Sông Lô II; đề xuất bổ sung ngành nghề thu hút đầu tư vào KCN Tam Dương II - khu A; đề nghị các Sở, ngành liên quan tham gia ý kiến thẩm định về hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Đồng Sóc.

Thực hiện tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp: Đề xuất UBND tỉnh về việc giải quyết thủ tục nhập cảnh đối với chuyên gia, nhà quản lý, lao động kỹ thuật người nước ngoài làm việc tại Công ty TNHH Compal (Việt Nam), Công ty TNHH Bangjoo Electronic Việt Nam, Công ty TNHH DST Vina và Công ty TNHH Nhựa Hoa Nam Việt Nam; tổ chức hội nghị các sở, ngành, địa phương về việc triển khai Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật KCN Sông Lô I và Sông Lô II để hỗ trợ các chủ đầu tư triển khai các bước tiếp theo đảm bảo đúng quy định pháp luật và sớm triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Dự kiến trong tháng 5/2021, Ban sẽ cấp GCNĐKĐT cho 02-03 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 8-10 triệu USD và 01 dự án DDI với số vốn đầu tư đăng ký khoảng 30-40 tỷ đồng; tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp triển khai dự án, dự kiến có thêm 2-3 dự án đi vào hoạt động SXKD. Tiếp tục chỉ đạo các Công ty phát triển hạ tầng đẩy nhanh tiến độ xây dựng các KCN theo tiến độ đã được UBND tỉnh phê duyệt; trình UBND tỉnh phê duyệt Quyết định thành lập KCN Sông Lô I và Tam Dương I- khu vực 2; hướng dẫn các Nhà đầu tư KCN: Sơn Lôi; Bình Xuyên; Bá Thiện I – phân khu I thực hiện quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 theo quy định; triển khai các thủ tục liên quan đến các KCN: Thái Hòa - Liễn Sơn - Liên Hòa và Nam Bình Xuyên sau khi có quyết định chủ trương đầu tư./.

 

Phòng Kế Hoạch – Tổng Hợp

 

 

Các tin đã đưa ngày: