Hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong các KCN tỉnh Vĩnh Phúcquý I/2021

30/03/2021

(BQLCKCN) - Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong KCN quý I/2021: Các doanh nghiệp FDI vẫn duy trì sản suất kinh doanh ổn định, các chỉ tiêu kinh tế đều tăng nhẹ so với cùng kỳ (từ 3-4%). Các doanh nghiệp DDI do nguồn lực và thị trường hạn chế nên các chỉ tiêu xuất khẩu, doanh thu và nộp ngân sách đều giảm so với cùng kỳ năm 2020.

Đến nay, các KCN trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã có 316dự án đang hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD), gồm 272 dự án FDI và 44 dự án DDI. Quý I/2021, tiếp tục bị ảnh hưởng của dịch Covid-19, các doanh nghiệp DDI do nguồn lực và thị trường hạn chế nên các chỉ kinh tế đều giảm so với cùng kỳ năm 2020. So với các doanh nghiệp DDI, các doanh nghiệp FDI có ưu thế hơn hẳn về nguồn lực và thị trường nên vẫn duy trì sản suất kinh doanh ổn định, các chỉ tiêu kinh tế đều tăng nhẹ so với cùng kỳ (từ 3-4%).

- Các doanh nghiệp FDI: Doanh thu đạt 1.685,53 triệu USD, tăng 4% so với cùng kỳ; Giá trị xuất khẩu đạt 1.334,02 triệu USD, tăng 3% so với cùng kỳ; Nộp ngân sách Nhà nước đạt 901,76 tỷ đồng, tăng 3% so với cùng kỳ năm 2020.

- Các doanh nghiệp DDI: Doanh thu đạt 2.611,11 tỷ đồng, bằng 89% so với cùng kỳ; Xuất khẩu đạt 6,7 tỷ đồng, bằng 36 % so với cùng kỳ; nộp Ngân sách nhà nước đạt 56,05 tỷ đồng, bằng 79% so với cùng kỳ năm 2020.

Đến nay, các doanh nghiệp trong KCN đã giải quyết việc làm cho trên 94,27 nghìn người, trong đó lao động là người Vĩnh Phúc có trên 74,23 nghìn người, chiếm 79% tổng số lao động đang làm việc tại các KCN.

* Hoạt động sản xuất kinh doanh của một số lĩnh vực chủ yếu

- Lĩnh vực sản xuất và lắp ráp ô tô, xe máy: Doanh thu đạt 92,59 triệu USD, tăng 13% so với cùng kỳ; Giá trị xuất khẩu đạt 67,65 triệu USD, tăng 11% so với cùng kỳ; Nộp ngân sách Nhà nước đạt 118,9 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2020. Đến nay, thu hút và  giải quyết việc làm cho 1.315 người, giữ nguyên số lao động so với thời điểm 31/12/2020.

- Lĩnh vực công nghiệp phụ tùng ô tô, xe máy: Doanh thu đạt 82,31 triệu USD, bằng 99% so với cùng kỳ; Giá trị xuất khẩu đạt 26,71 triệu USD, tăng 10% so với cùng kỳ; Nộp ngân sách Nhà nước đạt 216,51 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ. Đến nay, thu hút và giải quyết việc làm cho 7.927 người, tăng 41 người so với thời điểm 31/12/2020.

- Lĩnh vực công nghiệp điện tử, công nghiệp hỗ trợ điện tử:Doanh thu đạt 1.287,49 triệu USD, tăng 4% so với cùng kỳ; Giá trị xuất khẩu đạt 1.167,33 triệu USD, tăng 4% so với cùng kỳ; Nộp ngân sách Nhà nước đạt 322,07 tỷ đồng, bằng 95% so với cùng kỳ năm 2020. Đến nay thu hút và giải quyết việc làm cho 56.737 người, chiếm 63% tổng số lao động làm việc trong các doanh nghiệp FDI trong KCN, giảm 12 người so với thời điểm 31/12/2020.

- Lĩnh vực Dệt may:Doanh thu đạt 43,95 triệu USD, tăng 8% so với cùng kỳ; Giá trị xuất khẩu đạt 40,5 triệu USD, bằng 76% so với cùng kỳ; Nộp ngân sách Nhà nước đạt 21,16 tỷ đồng, bằng 71% so với cùng kỳ. Đến nay thu hút và giải quyết việc làm cho 15.757 người, tăng 432 người so với thời điểm 31/12/2020.

- Lĩnh vực công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng của các doanh nghiệp trong KCN thuộc Tập đoàn Prime Group:Doanh thu đạt 17,19 triệu USD, tăng 20% so với cùng kỳ; Giá trị xuất khẩu đạt 1,66 triệu USD, tăng 8% so với cùng kỳ; Nộp ngân sách Nhà nước đạt 91,24 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ. Đến nay thu hút và giải quyết việc làm cho 947 người trong và ngoài tỉnh, giữ nguyên số lao động so với thời điểm 31/12/2020.

Dự kiến quý II/2021, có thêm 10-12 dự án đi vào hoạt động SXKD, các chỉ tiêu kinh tế của các doanh nghiệp trong KCN tăng trưởng so với quý I. Với các dự án DDI, dự kiến doanh thu tăng 3%; giá trị xuất khẩu tăng 59%, nộp ngân sách tăng 25%so với quý I/2020. Đối với các dự án FDI, dự kiến doanh thu tăng 8%; Giá trị xuất khẩu tăng 6%;Nộp ngân sách Nhà nước tăng 5% so với quý I/2020. Tiếp tục thực hiện các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp trong tuyển dụng lao động, dự kiến trong quý II/2020 các doanh nghiệp KCN sẽtuyển mới khoảng 1.400 lao động trong và ngoài tỉnh./.

Phòng Kế hoạch Tổng hợp

 

Các tin đã đưa ngày: