Thu hút đầu tư vào các KCN tỉnh Vĩnh Phúc 9 tháng năm 2020

23/09/2020

(BQLCKCN) - 9 tháng năm 2020, Ban Quản lý các Khu công nghiệp đã cấp GCNĐKĐT mới cho 21dự án, điều chỉnh GCNĐKĐT tăng vốn cho 36lượt dự ánvới tổng vốn đầu tư đăng ký tăng thêm229,61 triệu USD và717,36 tỷ đồng.

9 tháng năm 2020, các KCN trên địa bàn tỉnh thu hút được 06 dự án DDI mới và 02 lượt tăng vốn với tổng số vốn đầu tư đăng ký đạt 717,36 tỷ đồng (cấp mới: 695,7 tỷ đồng, tăng vốn: 21,66 tỷ đồng), bằng 27% về vốn đầu tư so với cùng kỳ năm 2019 và đạt 86% kế hoạch năm 2020; thu hút 15 dự án FDI mới và 34 lượt tăng vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký đạt 229,61 triệu USD (cấp mới: 40,74 triệu USD, tăng vốn: 188,86 triệu USD), bằng 37% về vốn đầu tư so với cùng kỳ năm 2019 và đạt 70% kế hoạch năm 2020.

Đến nay, số dự án còn hiệu lực đầu tư trong các KCN là 371 dự án, gồm 65 dự án DDI với tổng vốn đầu tư 15.193,9 tỷ đồng và 306 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 4.278,35 triệu USD.Các dự án được phân theo từng KCN như sau:

- KCN Khai Quang thu hút được 88 dự án, gồm 12 dự án DDI với tổng vốn đầu tư 744,99 tỷ đồng và 76 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 1.215,78 triệu USD; đã có 84 dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, tỷ lệ lấp đầy diện tích đất công nghiệp đạt 94%.

- KCN Bình Xuyên thu hút được 122 dự án, gồm 37 dự án DDI với tổng vốn đầu tư 3.783,28 tỷ đồng và 85 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 656,74triệu USD; đã có 99 dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, tỷ lệ lấp đầy diện tích đất công nghiệp đạt 75,2%.

- KCN Bình Xuyên II (giai đoạn 1) thu hút được 58 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 304,54 triệu USD; đã có 56 dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, tỷ lệ lấp đầy diện tích đất công nghiệp đạt 100%.

- KCN Bá Thiện (Khu 75,9 ha) thu hút được 33 dự án, gồm 06 dự án DDI với tổng vốn đầu tư 2.676,35tỷ đồng và 27 dự án  FDI với tổng vốn đầu tư 886,38 triệu USD; đã có 26 dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, tỷ lệ lấp đầy diện tích đất công nghiệp đạt 74,4%.

- KCN Bá Thiện II thu hút được 51 dự án, gồm 03 dự án DDI với tổng vốn đầu tư 1.299,12 tỷ đồng và 48 dự án  FDI với tổng vốn đầu tư 842,54 triệu USD; đã có 41 dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, tỷ lệ lấp đầy diện tích đất công nghiệp đạt 68,1%.

- KCN Thăng Long Vĩnh Phúc thu hút được 15,gồm 03 dự án DDI với tổng vốn đầu tư 506,16 tỷ đồng và 12 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 372,37 triệu USD; đã có 08 dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh,tỷ lệ lấp đầy diện tích đất công nghiệp đạt 74,6%.

- KCN Tam Dương II- Khu A thu hút được 02 dự án DDI với tổng vốn đầu tư 4.224,8 tỷ đồng; đã có 01 dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh,tỷ lệ lấp đầy diện tích đất công nghiệp đạt 33,4%.

- KCN Sơn Lôi đang trong thời kỳ xây dựng, hoàn thiện hạ tầng để có quỹ đất thu hút đầu tư trong thời gian tới.

Trong 9 tháng năm 2020, vốn thực hiện của các dự án DDI đạt 319,4 tỷ đồng, nâng vốn thực hiện của các dự án đến hết tháng 9/2020đạt 8.575,52 tỷ đồng, đạt56,4 % vốn đầu tư đăng ký. Vốn thực hiện của các dự án FDI đạt 279,71 triệu USD, nâng vốn thực hiện của các dự án đến hết tháng 9/2020 lên 2.561,5 triệu USD, đạt tỷ lệ 60% vốn đầu tư đăng ký.

3 tháng cuối năm 2020, Ban tiếp tụcđẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư, thực hiện thu hút đầu tư theo quy hoạch, có chọn lọc gắn với phát triển bền vững từ các thị trường truyền thống:Nhật bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan, hướng tới các thị trường tiềm năng Mỹ, EUvà các nước là thành viên tham gia các FTA mới, TPP, AEC... Dự kiến thu hút thêm 5-6dự án FDI mới, vốn đăng ký đạt khoảng 50-70 triệu USD; thu hút thêm 02 dự án DDI mới với tổng vốn đăng ký khoảng 100-150 tỷ đồng. Đôn đốc tiến độ triển khai của các dự án, dự kiến có thêm khoảng 7-10 dự ánđi vào hoạt động sản xuất kinh doanh; vốn thực hiện các dự án FDI đạt khoảng 90 triệu USD, của các dự án DDI đạt khoảng 60-100 tỷ đồng./.

          Phòng Kế hoạch Tổng hợp

 

 

Các tin đã đưa ngày: