Hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong các KCN tỉnh Vĩnh Phúc6 tháng đầu năm 2020

25/06/2020

(BQLCKCN) -Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong KCN 6 tháng đầu năm 2020bị ảnh hưởng do tác động của bệnh dịchCovid-19, các chỉ tiêu kinh tế của các doanh nghiệp FDI, DDI có sự biến động, một số chỉ tiêu kinh tế của các dự án DDI (giá trị kim ngạch xuất khẩu và các khoản nộp ngân sách nhà nước) giảm so với cùng kỳ.

 Đến nay, các KCN trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã có 306 dự án đang hoạt động sản xuất kinh doanh bao gồm 262 dự án FDI và 44 dự án DDI. 6 tháng đầu năm 2020,  tình hình bệnh dịch Covid-19 diễn ra phức tạp trên thế giới, thị trường xuất nhập khẩu bị hạn chế, hoạt động SXKD của các doanh nghiệp bị ảnh hưởng, nhất là trong các lĩnh vực: sản xuất lắp ráp ô tô, xe máy; sản xuất, lắp ráp phụ tùng ô tô, xe máy; sản xuất hàng may mặc xuất khẩu; sản xuất vật liệu xây dựng và thương mại dịch vụ, các chỉ tiêu kinh tế đều giảm so với cùng kỳ ở mức giảm từ 15-27%. Nhưng với sự kiểm soát tốt bệnh dịch của Chính phủ và chính quyền tỉnh Vĩnh Phúc, cùng với sự nỗ lực vượt khó của các doanh nghiệp, 6 tháng đầu năm 2020 đã có thêm 37 dự án đi vào hoạt động SXKD với doanh thu ổn định nên tổng quan tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp FDI vẫn có sự tăng trưởng nhẹ, thu hút thêm hàng nghìn lao động mới. Tình hình SXKD của các doanh nghiệp DDI có sự biến động mạnh hơn nên một số chỉ tiêu về kim ngạch xuất khẩu và các khoản nộp ngân sách giảm 14-15% so với cùng kỳ.

            - Các doanh nghiệp FDI: Doanh thu 6 tháng đầu năm 2020đạt 2.635,04 triệu USD, tăng 1%; Giá trị xuất khẩu đạt 2.199,45 triệu USD, tăng 4%; Nộp ngân sách Nhà nước đạt 1.338,03 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ năm 2019.

- Các doanh nghiệp DDI: Doanh thu 6 tháng đầu năm 2020 đạt 5.286,14 tỷ đồng, tăng 2%so với cùng kỳ; Giá trị xuất khẩu đạt 29,9 tỷ đồng, bằng 85%; Nộp Ngân sách đạt 142,16 tỷ đồng, bằng 74% so với cùng kỳ năm 2019.

             Đến nay, các doanh nghiệp trong KCN đã giải quyết việc làm cho trên 92,47 nghìn người, trong đó lao động là người địa phương có trên 72,36nghìn người, chiếm 78% tổng số lao động đang làm việc tại các KCN.

            

             * Hoạt động sản xuất kinh doanh của một số lĩnh vực chủ yếu

             - Công nghiệp sản xuất và lắp ráp ô tô, xe máy: Doanh thu bằng 77%, giá trị xuất khẩubằng 81%, nộp ngân sách bằng76% so với cùng kỳ năm 2019, tạo việc làm ổn định cho 1.249 lao động.

             - Lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ ô tô, xe máy: Doanh thu bằng 85%, giá trị xuất khẩu bằng 88%, nộp ngân sách Nhà nướcbằng 83% so với cùng kỳ năm 2019, tạo việc làm ổn định cho 78.290 lao động.

             - Lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ điện, điện tử:Doanh thu tăng 8%, giá trị xuất khẩu tăng 7%, nộp ngân sách Nhà nước tăng 31% so với cùng kỳ năm 2019, tạo việc làm ổn định cho 55.045 lao động.

             - Lĩnh vực sản xuất hàng may mặc:Doanh thu bằng 86%, giá trị xuất khẩu đạt xấp xỉ so với cùng kỳ, nộp ngân sách Nhà nước tăng 29% so với cùng kỳ năm 2019, tạo việc làm ổn định cho 15.172 lao động.

            Dự kiến 6 tháng cuối năm 2020, các chỉ tiêu kinh tế của các doanh nghiệptrong KCNsẽ có sựtăng trưởng so với 6 tháng đầu năm2020.

            - Với các dự án DDI, dự kiến doanh thu đạt6.898 tỷ đồng, tăng 30%; giá trị xuất khẩu 38,65 tỷ đồng, tăng 55% và nộp Ngân sách đạt 198,2 tỷ đồng, tăng 39% so với 6 tháng đầu năm 2020.

- Với các dự án FDI,dự kiến doanh thu đạt2.766,79 triệu USD, tăng 5%; giá trị xuất khẩu2.331,42 triệu USD, tăng 6% và nộp ngân sách Nhà nước 1.338,03 tỷ đạt xấp xỉ so với 6 tháng đầu năm 2020.

            Dự kiến từ nay đến cuối năm sẽ tuyển mới thêm khoảng 2.000 lao động trong và ngoài tỉnh./.

Phòng Kế hoạch Tổng hợp

 

Các tin đã đưa ngày: