Thu hút đầu tư vào các KCN tỉnh Vĩnh Phúc quý I/2020

23/03/2020

(BQLCKCN) - Quý I/2020, Ban Quản lý các Khu công nghiệp đã cấp GCNĐKĐT mới cho 07dự án và điều chỉnh GCNĐKĐT tăng vốn cho 07 lượt dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 46,99 triệu USD và 381,27 tỷ đồng.

Do ảnh hưởng của dịch SARS-CoV-2 diễn ra phức tạp tại nhiều nước trên toàn cầu, tình hình thu hút đầu tư FDI quý I/2020 tại các KCN trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2019. Quý I/2020,Ban Quản lý các Khu công nghiệp cấp mới 05dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký 7,64 triệu USD, làm thủ tục tăng vốn đầu tư cho 07 dự án với tổng vốn đầu tư tăng thêm39,35 triệu USD; cấp mới 02 dự án DDI với tổng vốn đầu tư đăng ký 381,27 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm trong quý I/2020 là 46,99 triệu USD (bằng 21% so với cùng kỳ năm 2019) và 381,27 tỷ đồng.

Đến nay, số dự án còn hiệu lực đầu tư trong các KCN là 360 dự án, gồm63 dự án DDI với tổng vốn đầu tư 14.943,76 tỷ đồng và 297 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 4.115,98 triệu USD. Trong đó:

- KCN Khai Quang thu hút được 88 dự án, gồm 12 dự án DDI với tổng vốn đầu tư744,99 tỷ đồng và 76 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 1.189,88 triệu USD; đã có 84 dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

- KCN Bình Xuyên thu hút được 118 dự án, gồm 37 dự án DDI với tổng vốn đầu tư 3.772,37tỷ đồng và 81 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 641,77 triệu USD; đã có 97 dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

- KCN Bình Xuyên II (GĐI) thu hút được 56 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 297,35 triệu USD; đã có 55 dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

- KCN Bá Thiện thu hút được 31 dự án, gồm 06 dự án DDI với tổng vốn đầu tư 2.650,28 tỷ đồng và 25 dự án  FDI với tổng vốn đầu tư 881,22triệu USD; đã có 22 dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

- KCN Bá Thiện II thu hút được 51 dự án,gồm 03 dự án DDI với tổng vốn đầu tư 1.299,12 tỷ đồng và 48 dự án  FDI với tổng vốn đầu tư 773,4 triệu USD; đã có 34 dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

- KCN Thăng Long Vĩnh Phúc thu hút được 12 dự án, gồm 01 dự án DDI với tổng vốn đầu tư 293 tỷ đồng và 11 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 332,37 triệu USD; đã có 06 dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

Các KCN Tam Dương II – Khu A và Sơn Lôi đang trong thời kỳ xây dựng, hoàn thiện hạ tầng để có quỹ đất thu hút đầu tư trong thời gian tới.

Trong quý I/2020 có thêm 30 dự án đi vào hoạt động, nâng tổng số dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh tại các KCN là 300 dự án, chiếm 83,3% tổng số dự án đầu tư. Vốn thực hiện của các dự án FDI đạt 93,33 triệu USD, tăng 24% so với cùng kỳ, nâng vốn thực hiện của các dự án đến nay lên 2.375,12 triệu USD, đạt tỷ lệ 58% vốn đăng ký. Vốn thực hiện của các dự ánDDIđạt 228 tỷ đồng, tăng gấp 6 lần so với cùng kỳ, lũy kế đến hết quý I/2020đạt 8.484,12 tỷ đồng, chiếm 57 % vốn đăng ký.

Trong quý II/2020, Ban tiếp tục phối hợp với các sở, ngành có liên quan thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước đối với các KCN, dự kiến thu hút thêm 4-5 dự án FDI và 03 dự án DDI mới với vốn đăng ký đạt30-40 triệu USDvà 100-200 tỷ đồng. Đôn đốc tiến độ triển khai của các dự án thứ cấp, tiếp tục xây hạ tầng hoàn thiện các KCN,dự kiến có thêm khoảng 15-17 dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, vốn thực hiện các dự án FDI đạt khoảng 90 triệu USD và của các dự án DDI đạt khoảng30-50 tỷ đồng./.

          Phòng Kế hoạch Tổng hợp

 

Các tin đã đưa ngày: