Hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong các KCN tỉnh Vĩnh Phúcquý I/2020

23/03/2020

(BQLCKCN) - Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong KCN quý I/2020 tiếp tục ổn định và tăng trưởng. Hầu hết các chỉ tiêu kinh tế của các doanh nghiệp tăngso với cùng kỳ.

Đến nay, các KCN trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã có 300 dự án đang hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD), gồm 256 dự án FDI và 44 dự án DDI. Quý I/2020, do ảnh hưởng của tình hình bệnh dịch SARS-CoV-2,tình hình SXKD của một số doanh nghiệp có sự biến động nhỏ. Tuy nhiên, về tổng thể, các doanh nghiệp vẫn hoạt động ổn định và duy trì tốc độ tăng trưởng trong quý I/2020, chỉ số doanh thu, giá trị kim ngạch xuất khẩu đều tăng, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

- Các chỉ tiêu kinh tế của các doanh nghiệp FDI: Doanh thu quý I ước đạt 1.252,54 triệu USD, tăng 16%; Giá trị xuất khẩu đạt 922,57 triệu USD, tăng 9%; Nộp ngân sách Nhà nước đạt 676,98 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2019.

- Các chỉ tiêu kinh tế của các doanh nghiệp DDI: Doanh thu quý Iước đạt 2.945,93 tỷ đồng, tăng 1%so với cùng kỳ; Giá trị xuất khẩu đạt 18,53 tỷ đồng, tăng 26%; Nộp Ngân sách đạt 71,08 tỷ đồng, bằng 91% so với cùng kỳ năm 2019.

Đến nay, các doanh nghiệp trong KCN đã giải quyết việc làm cho trên 88,69 nghìn người, trong đó lao động là người Vĩnh Phúc có trên 69,55 nghìn người, chiếm 78% tổng số lao động đang làm việc tại các KCN.

* Hoạt động sản xuất kinh doanh của một số lĩnh vực chủ yếu

- Lĩnh vực sản xuất và lắp ráp ô tô, xe máy: Doanh thu ước đạt 77,4 triệu USD, tăng7% so với cùng kỳ; Giá trị xuất khẩu ước đạt 48,01 triệu USD, bằng 91% so với cùng kỳ; Nộp ngân sách Nhà nước ước đạt 71,1 tỷ đồng, tăng 76% so với cùng kỳ năm 2019. Đến nay, thu hút và giải quyết việc làm cho1.283người.

- Lĩnh vực công nghiệp phụ tùng ô tô, xe máy: Doanh thu ước đạt 77,92 triệu USD, tăng6% so với cùng kỳ; Giá trị xuất khẩu 24,21 triệu USD, tăng25% so với cùng kỳ; Nộp ngân sách Nhà nước ước đạt 207,81 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ. Đến nay, thu hút vàgiải quyết việc làm cho 9.153 người, tăng 730 người so với thời điểm 31/12/2019.

- Lĩnh vực công nghiệp điện tử, công nghiệp hỗ trợ điện tử:Doanh thu ước đạt 887,26 triệu USD, tăng 21% so với cùng kỳ; Giá trị xuất khẩu ước đạt 796,91 triệu USD, tăng 10%so với cùng kỳ; Nộp ngân sách Nhà nước ước đạt 259,29 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2019. Đến nay thu hút vàgiải quyết việc làm cho 49.947 người, chiếm 59% tổng số lao động làm việc trong các doanh nghiệp FDI trong KCN, giảm 1.615 người so với thời điểm 31/12/2019.

- Lĩnh vực Dệt may:Doanh thu ước đạt 34,36 triệu USD, tăng 29% so với cùng kỳ; Giá trị xuất khẩu ước đạt 31,05 triệu USD, tăng 29% so với cùng kỳ; Nộp ngân sách Nhà nước ước đạt 19,74 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ.Đến nay thu hút vàgiải quyết việc làm cho 15.459 người.

Dự kiến quý II/2020, có thêm 15-17 dự án đi vào hoạt động SXKD, các chỉ tiêu kinh tế của các doanh nghiệp trong KCN tăng trưởng so với quý I. Với các dự án DDI, dự kiến doanh thu tăng 19%; giá trị xuất khẩu tăng 1%, nộp ngân sách tăng 33%so với quý I/2020. Đối với các dự án FDI, dự kiến doanh thu tăng 5%; Giá trị xuất khẩu tăng 4%;Nộp ngân sách Nhà nước tăng 5% so với quý I/2020. Tiếp tục thực hiện các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp trong tuyển dụng lao động, dự kiến trong quý II/2020 các doanh nghiệp KCN sẽtuyển mới khoảng 2.000 lao động trong và ngoài tỉnh./.

Phòng Kế hoạch Tổng hợp

 

 

Các tin đã đưa ngày: