Thu hút đầu tư vào các KCN tỉnh Vĩnh Phúc quý I/2019

02/04/2019

(BQLCKCN) - Quý I/2019, Ban Quản lý các Khu công nghiệp đã cấp GCNĐKĐT mới cho 23 dự án và điều chỉnh GCNĐKĐT tăng vốn cho 12 lượt dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 223,8 triệu USD và 299,94 tỷ đồng.

Quý I/2019, Ban Quản lý các Khu công nghiệp cấp mới 17 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký 223,8 triệu USD (trong đó có 86,7 triệu USD cấp mới và 137,1 triệu USD của 11 lượt dự án tăng vốn), tăng 4,9 lần về vốn đầu tư so cùng kỳ và đạt 80% kế hoạch năm; cấp mới 06 dự án DDI với tổng vốn đầu tư đăng ký 299,94 tỷ đồng (trong đó có 275,5 tỷ đồng cấp mới và 24,44 tỷ đồng của 01 lượt dự án tăng vốn), gấp 3,4 lần về số vốn đầu tư so với cùng kỳ.

Trong số 23 dự án cấp mới, có10 dự án sản xuất các sản phẩm linh kiện điện tử, sản phẩm phụ trợ cho lĩnh vực điện tử; 01 dự án sản xuất phụ tùng, linh kiện ô tô, xe máy;  02 dự án sản xuất vật liệu xây dựng và 10 dự án sản xuất các sản phẩm công nghiệp khác.

Đến nay, số dự án còn hiệu lực đầu tư trong các KCN là 312 dự án, gồm 60 dự án DDI với tổng vốn đầu tư 14.780,23 tỷ đồng và 252 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 3.390,63 triệu USD. Trong đó:

- KCN Khai Quang thu hút được 85 dự án, gồm 11 dự án DDI với tổng vốn đầu tư  714,99 tỷ đồng và 74 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 946,46 triệu USD; đã có 83 dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

- KCN Bình Xuyên thu hút được 103 dự án, gồm 36 dự án DDI với tổng vốn đầu tư 3.629,71 tỷ đồng và 67 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 523 triệu USD; đã có 75 dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

- KCN Bình Xuyên II (GĐI) thu hút được 45 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 263,67 triệu USD; đã có 36 dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

- KCN Bá Thiện (GĐI) thu hút được 27 dự án, gồm 04 dự án DDI với tổng vốn đầu tư 382,01 tỷ đồng và 23 dự án  FDI với tổng vốn đầu tư 864,82 triệu USD; đã có 18 dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

- KCN Bá Thiện II thu hút được 37 dự án, gồm 03 dự án DDI với tổng vốn đầu tư 1.179,12 tỷ đồng và 34 dự án  FDI với tổng vốn đầu tư 534,26 triệu USD; đã có 22 dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

- KCN Thăng Long Vĩnh Phúc thu hút được 09 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 258,42 triệu USD; đã có 01 dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

Các KCN Tam Dương II, Chấn Hưng và Sơn Lôi đang trong thời kỳ xây dựng, hoàn thiện hạ tầng để có quỹ đất thu hút đầu tư trong thời gian tới.

Trong quý I/2019 có thêm 13 dự án đi vào hoạt động, nâng tổng số dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh tại các KCN là 237 dự án, chiếm 76% tổng số dự án đầu tư. Vốn thực hiện của các dự án FDI đạt 75,3 triệu USD, bằng 66% so với cùng kỳ, nâng vốn thực hiện của các dự án đến nay lên 2.024,9 triệu USD, đạt tỷ lệ 59,7% vốn đăng ký. Vốn thực hiện của các dự án DDI trong quý I đạt 38 tỷ đồng, bằng 34% so với cùng kỳ, lũy kế đến hết quý I/2019 đạt 7.356,7 tỷ đồng, chiếm 49,7 % vốn đăng ký.

Trong quý II/2019, Ban tiếp tục phối hợp với các sở, ngành có liên quan thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước đối với các KCN, dự kiến thu hút thêm 5-7 dự án FDI và 02 dự án DDI mới với vốn đăng ký đạt 50-60 triệu USD và 150-200 tỷ đồng. Đôn đốc tiến độ triển khai của các dự án thứ cấp, tiếp tục xây hạ tầng hoàn thiện các KCN, dự kiến có thêm khoảng 10-12 dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, vốn thực hiện các dự án FDI đạt khoảng 75 triệu USD và của các dự án DDI đạt 30 tỷ đồng./.

            Phòng Kế hoạch Tổng hợp

Các tin đã đưa ngày: