Thu hút đầu tư và triển khai dự án tại các KCN Vĩnh Phúc tháng 02/2019

25/02/2019

 (BQLKCN) - Tháng 02/2019, Ban quản lý các KCN đã cấp GCNĐKĐT mới cho 05 dự án và điều chỉnh tăng vốn cho 08 lượt dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký là 50,77 triệu USD và 41,44 tỷ đồng.

Tháng 02/2019, Ban đã thực hiện cấp GCNĐKĐT mới cho 05 dự án, trong đó: 04 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 10,85 triệu USD và 01 dự án DDI với tổng vốn đầu tư 17 tỷ đồng. Thực hiện điều chỉnh tăng vốn cho 08 dự án, trong đó: 07 dự án FDI với tổng vốn đầu tư tăng thêm 39,92 triệu USD và 01 dự án DDI với tổng vốn đầu tư tăng thêm 24,44 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư mới đăng ký trong tháng 02/2019 đạt 50,77 triệu USD và 41,44 tỷ đồng.

02 tháng đầu năm 2019, các KCN trên địa bàn tỉnh thu hút được 11 dự án FDI mới và 10 lượt tăng vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký đạt 148,41triệu USD (cấp mới: 51,28 triệu USD, tăng vốn: 97,13 triệu USD), gấp 4,3 lần về vốn đầu tư so với cùng kỳ năm 2018, đạt 53% kế hoạch năm; 04 dự án DDI mới và 01 lượt tăng vốn với tổng số vốn đầu tư đăng ký đạt 129,84 tỷ đồng (cấp mới: 105,5 tỷ đồng, tăng vốn: 24,44 tỷ đồng), tăng 51% về vốn đầu tư so với cùng kỳ năm 2018, đạt 9% kế hoạch năm.

Đến nay, số dự án còn hiệu lực trong các KCN là 304 dự án, gồm 58 dự án DDI với tổng vốn đầu tư 14.610,23 tỷ đồng và 246 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 3.315,21 triệu USD. Trong đó, có 234 dự án đang hoạt động SXKD, chiếm 77% tổng số dự án; 22 dự án đang triển khai xây dựng và lắp đặt máy móc thiết bị nhà xưởng; 43 dự án mới cấp và đang làm các thủ tục triển khai dự án và bồi thường, giải phóng mặt bằng; 5 dự án FDI thuộc diện giãn tiến độ, đang làm thủ tục chấm dứt hoạt động (chiếm 1,6% tổng số dự án). Vốn thực hiện tháng 02/2019  của các dự án đạt 24,43 triệu USD và 05 tỷ đồng.

Trong tháng, Ban đã tham mưu, xây dựng dự thảo văn bản của UBND tỉnh trình và xin ý kiến Thủ tướng chính phủ về ban hành bổ sung quyết định thành lập KCN Bá Thiện II; trình Bộ Kế hoạch &Đầu tư về đề nghị thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật KCN Thái Hòa - Liễn Sơn - Liên Hòa (giai đoạn 1).

Tiếp tục tăng cường công tác tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ các dự án trong quá trình triển khai, hoạt động như: ban hành nhiều lượt văn bản hướng dẫn nhà đầu tư /doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp mới/điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của Luật đầu tư; Phối hợp với Sở Tài Chính và Sở Tài nguyên & Môi trường giải quyết việc thuê hạ tầng phần diện tích 21,7 ha đất của Công ty TNHH Compal (Việt Nam) tại KCN Bá Thiện.

Dự kiến trong tháng 3/2019, Ban sẽ cấp GCNĐKĐT cho 03 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 30 triệu USD và 01 dự án DDI với số vốn đầu tư đăng ký khoảng 50 tỷ đồng; tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp triển khai dự án, dự kiến có thêm 2-3 dự án đi vào hoạt động SXKD. Tiếp tục chỉ đạo các Công ty phát triển hạ tầng đẩy nhanh tiến độ xây dựng các KCN theo tiến độ đã được UBND tỉnh phê duyệt; tập trung giải quyết khó khăn, vướng mắc tại KCN Chấn Hưng và Tam Dương II – khu B; mời gọi các nhà đầu tư mới vào các KCN chưa có chủ đầu tư hạ tầng; thực hiện các công việc liên quan đến KCN Bá Thiện và Nhà đầu tư sau khi trúng đấu giá./.

 

Phòng Kế Hoạch – Tổng Hợp

 

Các tin đã đưa ngày: