Thu hút đầu tư và triển khai dự án tại các KCN Vĩnh Phúc Tháng 01/2019

28/01/2019

 (BQLKCN) – Tháng 01/2019, Ban quản lý các KCN đã cấp GCNĐKĐT mới cho 10 dự án và điều chỉnh tăng vốn cho 03 lượt dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký là 97,63 triệu USD và 88,5 tỷ đồng.

Tháng 01/2019, Ban đã thực hiện cấp GCNĐKĐT mới cho 10 dự án, trong đó: 07 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 40,43 triệu USD và 03 dự án DDI với tổng vốn đầu tư 88,5 tỷ đồng. Thực hiện điều chỉnh tăng vốn cho 03 dự án FDI với tổng vốn đầu tư tăng thêm 57,2 triệu USD. Tổng vốn đầu tư mới đăng ký trong tháng 01/2019 đạt 97,63 triệu USD và 88,5 tỷ đồng.

Đến nay, số dự án còn hiệu lực trong các KCN là 300 dự án, gồm 57 dự án DDI với tổng vốn đầu tư 14.568,79 tỷ đồng và 243 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 3.302,93 triệu USD. Trong đó có 231 dự án đang hoạt động SXKD, chiếm 77% tổng số dự án, chỉ tính riêng trong tháng 01/2019 có thêm 07 dự án đi vào hoạt động SXKD (01 dự án DDI và 06 dự án FDI); 20 dự án đang triển khai xây dựng và lắp đặt máy móc thiết bị nhà xưởng; 44 dự án mới cấp và đang làm các thủ tục triển khai dự án và bồi thường, GPMB; 5 dự án FDI thuộc diện giãn tiến độ, đang làm thủ tục chấm dứt hoạt động (chiếm 1,6% tổng số dự án). Vốn thực hiện tháng 01/2019 đạt 25,27 triệu USD và 18 tỷ đồng.

Trong tháng 01/2019, Ban đã thực hiện báo cáo và xin ý kiến hướng dẫn của Bộ Kế hoạch & Đầu tư về thủ tục đầu tư và thủ tục thành lập KCN Bá Thiện sau đấu giá; Thực hiện rà soát việc thu, quản lý, sử dụng tiền thuê hạ tầng KCN Bá Thiện; Tham gia ý kiến thẩm định chủ trương đầu tư dự án Khu nhà ở xã hội tại khu vực Gốc Nụ, phường Khai Quang; Tham gia điều chỉnh QHCT tỷ lệ 1/500 Khu công nghiệp Tam Dương I - Khu vực 3.

Thực hiện các hoạt động tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong quá trình triển khai dự án đầu tư: Giải quyết các vấn đề liên quan đến lao động đối với doanh nghiệp sáp nhập, hợp nhất, mua bán, tạm dừng hoạt động, chấm dứt hợp động; Phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội xử lý việc nợ bảo hiểm xã hội của Công ty Woojin Vina (KCN Bình Xuyên); Tiếp tục phối hợp với Sở Tài Chính, Sở Tài nguyên và Môi trường giải quyết tiền thuê hạ tầng KCN Bá Thiện cho Công ty TNHH Compal (Việt Nam).

Dự kiến trong tháng 02/2019, Ban sẽ thực hiện thủ tục cấp GCNĐKĐT cho 01 dự án DDI với số vốn đầu tư khoảng 50 tỷ đồng và 2-3 dự án FDI với tổng vốn đăng ký khoảng 20-30 triệu USD; Tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp triển khai dự án, dự kiến có thêm 2-3 dự án đi vào hoạt động SXKD.

 Đôn đốc các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật các KCN tiếp tục hoàn thiện hạ tầng KCN theo tiến độ đã được UBND tỉnh phê duyệt; mời gọi các nhà đầu tư mới vào các KCN chưa có chủ đầu tư hạ tầng; Tập trung giải quyết khó khăn, vướng mắc tại KCN Chấn Hưng,  Tam Dương II – khu B; Thực hiện các công việc liên quan đến KCN Bá Thiện và Nhà đầu tư trúng đấu giá./.

Phòng Kế Hoạch – Tổng Hợp

 

Các tin đã đưa ngày: