Thu hút đầu tư và triển khai dự án tại các KCN Vĩnh Phúc tháng 12/2017

27/12/2017

(BQLKCN) – Tháng 12/2017, Ban quản lý các KCN đã cấp GCNĐKĐT mới cho 08 dự án và điều chỉnh tăng vốn cho 03 lượt dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký là 127,03 triệu USD và 29,02 tỷ đồng.

Ngày 14/12/2017, Ban đã thực hiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 01 dự án 100% vốn đầu tư Nhật Bản đầu tư vào KCN Thăng Long Vĩnh Phúc để thực hiện dự án sản xuất các sản phẩm dệt lông mịn dùng cho các vật dụng kiến trúc, dùng trong phụ kiện cho các thiết bị văn phòng và thiết bị gia dụng trong phụ kiện dùng cho xe ô tô với tổng vốn đầu tư 15 triệu USD. Đây là dự án đầu tiên đầu tư vào KCN Thăng Long Vĩnh Phúc kể từ sau khi KCN này khởi công xây dựng từ tháng 10/2017.

Trong tháng 12/2017, các KCN trên địa bàn tỉnh thu hút được 07 dự án FDI mới và 03 lượt tăng vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký 127,03 triệu USD (cấp mới: 52,99 triệu USD; tăng vốn: 74,04 triệu USD); thu hút 01 dự án DDI với tổng vốn đầu tư 29,02 tỷ đồng. Vốn thực hiện của các dự án FDI đạt 28,9 triệu USD và của các dự án DDI đạt 27,39 tỷ đồng.

Đến nay, số dự án còn hiệu lực đầu tư trong các KCN là 237 dự án, gồm 46 dự án DDI với tổng vốn đầu tư 15.164,52 tỷ đồng và 191 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 2.835,29 triệu USD. Trong đó, có: 194 dự án đang hoạt động SXKD, chiếm 81,9% tổng số dự án, riêng tháng 12/2017 có thêm 03 dự án FDI đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh; 10 dự án đang triển khai xây dựng và lắp đặt máy móc thiết bị nhà xưởng, chiếm 4,2% tổng số dự án; 28 dự án mới cấp và đang làm các thủ tục triển khai dự án và bồi thường, GPMB, chiếm 11,8% tổng số dự án và 05 dự án thuộc diện giãn tiến độ, đang làm thủ tục chấm dứt hoạt động, chỉ chiếm 2,1% tổng số dự án.

Trong tháng, Ban thực hiện chấp thuận giãn tiến độ thực hiện dự án của Dự án Nhà máy sản xuất sản phẩm công nghiệp Inoac VN và giãn tiến độ góp vốn của Dự án Công ty TNHH DST (gắn với việc điều chỉnh Giấy CNĐKĐT)./.

Phòng Kế Hoạch – Tổng Hợp

Các tin đã đưa ngày: