Hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong các KCN tỉnh Vĩnh Phúc 9 tháng đầu năm 2017

02/10/2017

(BQLCKCN) - Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong KCN 9 tháng đầu năm 2017 tiếp tục ổn định, các chỉ tiêu kinh tế của doanh nghiệp đều tăng so với cùng kỳ.

 Đến nay, các KCN trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã có 182 dự án đang hoạt động sản xuất kinh doanh bao gồm 148 dự án FDI và 34 dự án DDI. 9 tháng đầu năm 2017, tình hình SXKD của các doanh nghiệp tương đối ổn định, tiếp tục gia tăng giá trị sản xuất công nghiệp, giá trị kim ngạch xuất khẩu và giải quyết số lượng lớn việc làm cho lao động trong tỉnh.

Các chỉ tiêu kinh tế của các doanh nghiệp FDI  tăng cao so với cùng kỳ, doanh thu đạt 2.577,03 triệu USD, tăng 44%; Giá trị xuất khẩu đạt 1.936,03 triệu USD, tăng 53%; Nộp ngân sách Nhà nước đạt 1.196,41 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ năm 2016.

Các doanh nghiệp DDI hoạt động ổn định, doanh thu đạt 7.515 tỷ đồng, tăng 5%; giá trị xuất khẩu đạt 18,04 tỷ đồng, tăng 125 %; Nộp Ngân sách đạt 110,28 tỷ đồng, tăng 6 % so với cùng kỳ năm 2016.

Đến nay, các doanh nghiệp trong KCN đã giải quyết việc làm cho trên 78 nghìn người, trong đó lao động là người địa phương có trên 60 nghìn người, chiếm 76,3% tổng số lao động đang làm việc tại các KCN. Riêng trong 9 tháng đầu năm 2017, thu hút mới trên 13,45 nghìn lao động.

* Hoạt động sản xuất kinh doanh của một số lĩnh vực chủ yếu

          - Công nghiệp sản xuất và lắp ráp ô tô, xe máy: doanh thu tăng 23%, giá trị xuất khẩu tăng 24%, nộp ngân sách nhà nước tăng 70% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó:

          + Công ty TNHH Sản xuất Xe buýt Daewoo Việt Nam sản lượng xe buýt sản xuất, lắp ráp 9 tháng đầu năm 2017 đạt 193 chiếc, tăng 168% so với cùng kỳ năm 2016 do nhu cầu sử dụng tăng tại các tỉnh, thành phố lớn: Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh,  Bắc Ninh...,

          + Công ty TNHH Piaggio Việt Nam sản xuất, lắp ráp xe máy các loại đạt 88.000 xe, tăng 8% so với cùng kỳ năm 2016, riêng sản lượng xe xuất khẩu tăng 7% và nội tiêu tăng 24% so với cùng kỳ năm 2016.      

          - Lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ ô tô, xe máy: Doanh thu giảm 5%, nộp ngân sách Nhà nước giảm 1% so với cùng kỳ năm 2016 do các doanh nghiệp này thực hiện kế hoạch giảm sản lượng và giảm giá thành sản phẩm nhằm ứng phó với các chính sách mới về thuế nhập khẩu trong thời gian tới.

          - Lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ điện, điện tử: Trong 9 tháng đầu năm 2017, các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm điện tử tiếp tục tăng trưởng tốt, sản lượng và giá trị xuất khẩu tăng cao, doanh thu tăng 69%, giá trị xuất khẩu tăng 64%, giải quyết thêm việc làm cho 11,68 nghìn lao động so với thời điểm cuối năm 2016.

          - Các doanh nghiệp dệt may, sản xuất vật liệu xây dựng, sản xuất thép và các lĩnh vực khác vẫn tiếp tục duy trì hoạt động ổn định.

            Dự kiến 3 tháng cuối năm 2017, các chỉ tiêu kinh tế của các doanh nghiệp trong KCN tăng trưởng tốt, hoàn thành kế hoạch năm. Với khu vực DDI, dự kiến giá trị doanh thu đạt 8.642 tỷ đồng; Giá trị xuất khẩu đạt trên 20,7 tỷ đồng; Nộp Ngân sách đạt 126,8 tỷ đồng. Đối với khu vực FDI, dự kiến doanh thu đạt 902 triệu USD; Giá trị xuất khẩu đạt khoảng 709,9 triệu USD; Nộp ngân sách Nhà nước đạt 418,7 tỷ đồng.

            Dự kiến từ nay đến cuối năm các doanh nghiệp sẽ tuyển mới khoảng 2.000 lao động trong và ngoài tỉnh./.

Phòng Kế hoạch Tổng hợp

Các tin đã đưa ngày: