Hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp KCN tỉnh Vĩnh Phúc 6 tháng đầu năm 2017

03/07/2017

(BQLCKCN) - Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong KCN 6 tháng đầu năm 2017 tiếp tục ổn định và tăng trưởng. Các chỉ tiêu kinh tế của các doanh nghiệp FDI và DDI đều tăng so với cùng kỳ.

 Đến nay, các KCN trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã có 178 dự án đang hoạt động sản xuất kinh doanh bao gồm 144 dự án FDI và 34 dự án DDI. 6 tháng đầu năm 2017, tình hình sản xuất kinh doanh (SXKD) của các doanh nghiệp tương đối ổn định, tiếp tục gia tăng giá trị sản xuất công nghiệp, giá trị kim ngạch xuất khẩu và giải quyết việc làm cho lao động trong tỉnh, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

6 tháng đầu năm 2017, doanh thu của các doanh nghiệp FDI đạt 1.408,9 triệu USD, tăng 16%; giá trị xuất khẩu đạt 933,5 triệu USD, tăng 16%; nộp ngân sách Nhà nước đạt 758,1 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ năm 2016.

Các chỉ tiêu kinh tế của các doanh nghiệp DDI cũng có sự tăng trưởng, doanh thu đạt 4.762,94 tỷ đồng, tăng 29%; giá trị xuất khẩu đạt 16,04 tỷ đồng, tăng 173 %; nộp Ngân sách Nhà nước đạt 104,78 tỷ đồng, tăng 55 % so với cùng kỳ năm 2016.

Đến nay, các doanh nghiệp trong KCN đã giải quyết việc làm cho trên 68,5 ngàn người, trong đó lao động là người địa phương có trên 56,4 ngàn người, chiếm 82,3% tổng số lao động đang làm việc tại các KCN.

          * Hoạt động sản xuất kinh doanh của một số lĩnh vực chủ yếu

          - Công nghiệp sản xuất và lắp ráp ô tô, xe máy: Các doanh nghiệp hoạt động ổn định, các chỉ tiêu đều tăng so với cùng kỳ, doanh thu tăng 9%, giá trị xuất khẩu tăng 10%, nộp ngân sách Nhà nước tăng 69% so với cùng kỳ.

          + Sản lượng xe buýt sản xuất, lắp ráp của Công ty xe buýt Daewoo Việt Nam gặp đạt 80 chiếc, tăng 60% (30 chiếc) so với cùng kỳ năm 2016.

          + Sản lượng sản xuất, lắp ráp xe máy các loại của Công ty TNHH Piaggio Việt Nam đạt 68.584 xe, tăng 5,2% so với cùng kỳ năm 2016.

          - Lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ ô tô, xe máy: Doanh thu ước tăng 5%, giá trị xuất khẩu giảm 11% do tăng tỷ lệ nội địa hóa, nộp ngân sách Nhà nước tăng 3% so với cùng kỳ năm 2016.

          - Lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ điện, điện tử: Trong 6 tháng đầu năm 2017, các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm điện tử tiếp tục tăng trưởng tốt, sản lượng và giá trị xuất khẩu tăng cao, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế cũng như tạo việc làm ổn định cho lao động trong tỉnh. Doanh thu ước tăng 17%, giá trị xuất khẩu tăng 34%, nộp ngân sách Nhà nước tăng 28% so với cùng kỳ năm 2016. 6 tháng đầu năm 2017, các doanh nghiệp lĩnh vực này đã tạo thêm việc làm cho trên 3,3 ngàn lao động.

Dự kiến 6 tháng cuối năm 2017, các chỉ tiêu kinh tế của các doanh nghiệp trong KCN tăng trưởng ổn định từ 5-10% so với 6 tháng đầu năm, hoàn thành kế hoạch năm 2017. Đối với các dự án FDI, dự kiến doanh thu đạt 1.479,3 triệu USD; giá trị xuất khẩu đạt 1.026,9 triệu USD; nộp ngân sách Nhà nước đạt 796 tỷ đồng. Với các dự án DDI, dự kiến doanh thu đạt 5.036,97 tỷ đồng; giá trị xuất khẩu đạt 16,87 tỷ đồng; nộp Ngân sách đạt 110,15 tỷ đồng. Từ nay đến cuối năm các doanh nghiệp sẽ tuyển mới thêm khoảng 3.000 lao động trong và ngoài tỉnh./.

Phòng Kế hoạch Tổng hợp

Các tin đã đưa ngày: