Về đầu tư nước ngoài tại Việt Nam 11 tháng năm 2018 (07/12/2018)

Trong 11 tháng đầu năm 2018, ước tính các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đã giải ngân được 16,5 tỷ USD, tăng 3,1% so với cùng kỳ năm 2017.

Triển khai Đề án “Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (22/11/2018)

(BQLKCN) – Ngày 19/11/2018, UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Kế hoạch số 9125/KH-UBND về Thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Thu hút đầu tư và triển khai dự án tại các KCN Vĩnh Phúc tháng 11/2018 (21/11/2018)

(BQLKCN) - Tháng 11/2018, Ban quản lý các KCN đã cấp GCNĐKĐT mới cho 04 dự án và điều chỉnh tăng vốn cho 04 lượt dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký là 19,41 triệu USD và 129,5 tỷ đồng.

Hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong các KCN tỉnh Vĩnh Phúc 9 tháng đầu năm 2018 (26/09/2018)

(BQLCKCN) - Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong KCN 9 tháng đầu năm 2018 tiếp tục ổn định, các chỉ tiêu kinh tế của doanh nghiệp đều tăng so với cùng kỳ.

Hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp KCN tỉnh Vĩnh Phúc năm 2017 (11/01/2018)

(BQLCKCN) - Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong KCN năm 2017 tiếp tục ổn định, các chỉ tiêu kinh tế của các dự án đều tăng so với cùng kỳ.

Thu hút đầu tư và triển khai dự án tại các KCN Vĩnh Phúc tháng 12/2017 (27/12/2017)

Ngày 14/12/2017, Ban đã thực hiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 01 dự án 100% vốn đầu tư Nhật Bản đầu tư vào KCN Thăng Long Vĩnh Phúc để thực hiện dự án sản xuất các sản phẩm dệt lông mịn dùng cho các vật dụng kiến trúc, dùng trong phụ kiện cho các thiết bị văn phòng và thiết bị gia dụng trong phụ kiện dùng cho xe ô tô với tổng vốn đầu tư 15 triệu USD. Đây là dự án đầu tiên đầu tư vào KCN Thăng Long Vĩnh Phúc kể từ sau khi KCN này khởi công xây dựng từ tháng 10/2017.

Năm 2017, giải ngân vốn đầu tư công ở Vĩnh Phúc sẽ vượt 14% kế hoạch vốn giao đầu năm (01/12/2017)

Do tăng cường chỉ đạo và giao kế hoạch đầu tư công đến các sở, ban, ngành, Ban quản lý dự án và UBND các huyện, thành, thị ngay từ đầu năm nên năm 2017, tình hình giải ngân vốn đầu tư công ở Vĩnh Phúc cao hơn năm 2016 và cao hơn bình quân chung cả nước.

Thu hút đầu tư và triển khai dự án tại các KCN Vĩnh Phúc tháng 11/2017 (28/11/2017)

(BQLKCN) - Tháng 11/2017, Ban quản lý các KCN đã thực hiện cấp GCNĐKĐT mới cho 05 dự án và điều chỉnh tăng vốn cho 04 lượt dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký là 65 tỷ đồng và 26,52 triệu USD.

Hỗ trợ chi phí quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng đối với các dự án thuộc lĩnh vực khuyến khích đầu tư trên địa bàn tỉnh (06/11/2017)

Ngày 01/11/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 42/2017/QĐ-UBND về hỗ trợ chi phí quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh đối với các dự án thuộc lĩnh vực khuyến khích đầu tư Nghị quyết số 57/2016/NQ-HĐND ngày 12/12/2016 của HĐND tỉnh về một số biện pháp đặc thù thu hút đầu tư trực tiếp và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Thu hút đầu tư và triển khai dự án tại các KCN Vĩnh Phúc tháng 10/2017 (25/10/2017)

(BQLKCN) - Tháng 10/2017, Ban quản lý các KCN đã cấp GCNĐKĐT mới cho 04 dự án và điều chỉnh tăng vốn cho 03 lượt dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký là 22,17 triệu USD.
Các tin đã đưa ngày: