Thu hút đầu tư và triển khai dự án tại các KCN Vĩnh Phúc tháng 7/2021 (26/07/2021)

(BQLKCN) - Tháng 7/2020, Ban quản lý các KCN đã cấp GCNĐKĐT mới cho 13 dự án và điều chỉnh tăng vốn cho 04 lượt dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký là 305,0 tỷ đồng và 186,4 triệu USD

Trao tặng tấm giọt bắn cho công tác phòng chống dịch bệnh Covid19 (17/05/2021)

Nhằm giúp đỡ, chia sẻ những khó khăn với người dân ở các khu cách ly và những địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn tỉnh ổn định, đảm bảo cuộc sống, sáng ngày 14/05/2021 Công ty TNHH SX&TM Duy Minh

UBND tỉnh ban hành kế hoạch 111/KH-UBND phun khử khuẩn phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. (11/05/2021)

UBND tỉnh ban hành kế hoạch 111/KH-UBND phun khử khuẩn phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Thu hút đầu tư và triển khai dự án tại các KCN Vĩnh Phúc tháng 4/2021 (29/04/2021)

(BQLKCN) - Tháng 4/2020, Ban quản lý các KCN đã cấp GCNĐKĐT mới cho 06 dự án và điều chỉnh tăng vốn cho 05 lượt dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký là 1.527 tỷ đồng và 17,11 triệu USD

Nhiều giải pháp để đến năm 2025 có thêm từ 3 đến 5 KCN thành lập mới (02/04/2021)

Nỗ lực hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2025 trở thành tỉnh công nghiệp phát triển, một trong những trung tâm công nghiệp, dịch vụ, du lịch của vùng và cả nước, những năm qua, Vĩnh Phúc đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách, ưu tiên nguồn lực đầu tư, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để thu hút các nhà đầu tư phát triển hạ tầng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và các dự án công nghiệp.

Hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong các KCN tỉnh Vĩnh Phúcquý I/2021 (30/03/2021)

(BQLCKCN) - Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong KCN quý I/2021: Các doanh nghiệp FDI vẫn duy trì sản suất kinh doanh ổn định, các chỉ tiêu kinh tế đều tăng nhẹ so với cùng kỳ (từ 3-4%). Các doanh nghiệp DDI do nguồn lực và thị trường hạn chế nên các chỉ tiêu xuất khẩu, doanh thu và nộp ngân sách đều giảm so với cùng kỳ năm 2020.

Hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong các KCN tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020 (25/12/2020)

(BQLCKCN) –Năm 2020, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong KCN chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, các chỉ tiêu kinh tếcủa các doanh nghiệp FDI tiếp tục ổn định tăng trưởng so với cùng kỳ và kế hoạch đề ra; các doanh nghiệp DDI giảm từ 20->30% so với cùng kỳ. Các dự án trong KCN thu hút và giải quyết việc làm mới cho hàng chục ngàn lao động.

Giai đoạn 2021-2025, Vĩnh Phúc dành 40.623 tỷ đồng vốn đầu tư công cho đầu tư phát triển (09/12/2020)

Thực hiện các quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước và bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các mục tiêu, định hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 10 năm giai đoạn 2021-2030, kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội 5 năm, dự kiến giai đoạn 2021-2025, Vĩnh Phúc sẽ dành 40.623 tỷ đồng vốn đầu tư công cho đầu tư phát triển.

Hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong các KCN tỉnh Vĩnh Phúc9 tháng năm 2020 (23/09/2020)

(BQLCKCN) -Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong KCN 9 tháng năm 2020 vẫn tiếp tục bị ảnh hưởng do diễn biến của dịch Covid-19: Các chỉ tiêu kinh tế của doanh nghiệp DDI giảm so với cùng kỳ; các doanh nghiệp FDI tăng nhẹ so với cùng kỳ.

Thu hút đầu tư vào các KCN tỉnh Vĩnh Phúc 9 tháng năm 2020 (23/09/2020)

(BQLCKCN) - 9 tháng năm 2020, Ban Quản lý các Khu công nghiệp đã cấp GCNĐKĐT mới cho 21dự án, điều chỉnh GCNĐKĐT tăng vốn cho 36lượt dự ánvới tổng vốn đầu tư đăng ký tăng thêm229,61 triệu USD và717,36 tỷ đồng.
Các tin đã đưa ngày: