Giải phóng mặt bằng KCN Thăng Long III Vĩnh Phúc yếu tố Quyết định thành công là sự đồng thuận của người dân

27/11/2018

Trong thời gian gần 2 năm (9/2015 đến 7/2017) công tác triển khai giải phóng mặt bằng (GPMB) Dự án Khu công nghiệp (KCN) Thăng Long III Vĩnh Phúc đã hoàn thành khối lượng công việc lớn, đảm bảo tiến độ theo yêu cầu. Kết quả này có được bởi sự nỗ lực của các cơ quan và địa phương liên quan, đặc biệt là sự đồng thuận cao của người dân trong vùng Dự án.

Dự án KCN Thăng Long III và các dự án liên quan gồm: Dự án đường nối KCN Thăng Long III với đường Tôn Đức Thắng kéo dài và Dự án xây dựng khu tái định cư thuộc địa phận xã Thiện Kế, Công tác GPMB các dự án này gồm khối lượng công việc rất lớn đối với không chỉ xã Thiện Kế mà cả huyện Bình Xuyên. Nhằm đảm bảo yêu cầu tiến độ đầu tư Dự án, lãnh đạo tỉnh, các ban ngành và huyện Bình Xuyên thường xuyên đôn đốc, chỉ đạo sát sao, yêu cầu cơ quan chuyên môn báo cáo công việc theo tuần, thậm chí hằng ngày; đồng thời tích cực đến hiện trường để chỉ đạo giải quyết kịp thời những vướng mắc phát sinh.

Nhằm tạo sự đồng thuận của người dân, cấp ủy, chính quyền xã Thiện Kế đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị thực hiện công tác tuyên truyền, vận động. Đảng ủy xã xây dựng nghị quyết chuyên đề lãnh đạo công tác GPMB và quản lý đất đai. Trong đó nhấn mạnh việc tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt chính sách về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; coi trong việc nêu gương của cán bộ, đảng viên…

Ông Đào Trọng Tuấn, Chủ tịch UBND xã Thiện Kế cho hay: Chúng tôi xác định GPMB Dự án KCN Thăng Long III là một nhiệm vụ lớn và rất quan trọng đối với địa phương, trong đó yếu tố quyết định thành công là sự đồng thuận của người dân. Vì vậy, công tác tuyên truyền được cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể của xã và các khu liên quan tích cực thực hiện bằng nhiều hình thức; đảm bảo công khai thông tin để người dân hiểu đầy đủ quyền lợi và trách nhiệm của họ về GPMB.

Cùng với xã, cán bộ, đảng viên các khu liên quan cũng tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận, chấp hành chủ trương, chính sách. Cấp ủy các chi bộ phát huy tốt vai trò lãnh đạo, huy động các đoàn thể cùng vào cuộc tuyên truyền, phối hợp, tạo điều kiện cho cán bộ chuyên môn cấp trên triển khai công việc. Các Chi bộ đã họp nhiều lần, ra nghị quyết chuyên đề, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đảng viên và chỉ đạo các đoàn thể vận động nhân dân.

Như nhiều người dân bị ảnh hưởng bởi Dự án này, ông (Nguyễn Văn Giới thuộc khu giãn dân Băc Thăng Long III) chia sẻ: Chúng tôi được cán bộ các cấp tuyên truyền, phổ biến đầy đủ thông tin về Dự án và quyền lợi, trách nhiệm của mình nên chấp hành ngay. Gia đình tôi và các gia đình khác trong vùng quy hoạch Dự án đã nhận tiền bồi thường ngay đợt 1 và bàn giao đất theo đúng tiến độ thời gian quy định. Tôi nghĩ, Dự án sớm được triển khai sẽ tạo thêm cơ hội phát triển cho người dân địa phương chúng tôi.

Đến nay công tác triển khai xây dựng Dự án KCN Thăng Long III đã khánh thành giai đoạn I và triển khai gia đoạn II. Do công tác quản lý đất đai tốt cùng với đẩy mạnh tuyên truyền nên trong vùng dự án gần như không có tình trạng người dân xây dựng đón đền bù, gây khó khăn… Đây là kết quả đáng ghi nhận từ sự nỗ lực của các cơ quan, địa phương liên quan và một yếu tố quyết định nữa là sự đồng thuận cao của người dân trong vùng dự án./.

Vũ Kim Thành- Phòng Đại diện

 

Các tin đã đưa ngày: