Hội nghị Trao đổi, giải đáp các vướng mắc về thuế, kiểm toán

23/10/2018

Sáng 19/10/2018, tại Văn phòng điều hành KCN Bá Thiện, huyện Bình Xuyên, Ban Quản lý các KCN đã tổ chức Hội nghị Trao đổi, giải đáp các vướng mắc về thuế, kiểm toán cho các doanh nghiệp trong KCN.

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với các Khu công nghiệp; tổ chức cung cấp các dịch vụ hành chính công, dịch vụ hỗ trợ khác có liên quan đến hoạt động đầu tư và sản xuất kinh doanh cho nhà đầu tư trong KCN; Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp HĐSXKD; Sáng ngày 19/10/2018 tại Văn phòng điều hành KCN Bá Thiện, huyện Bình Xuyên, Ban Quản lý các KCN đã tổ chức “Hội nghị trao đổi, giải đáp các vướng mắc về thuế, kiểm toán” cho khoảng 30 doanh nghiệp trong các KCN với hơn 50 người làm việc tại doanh nghiệp có liên quan đến lĩnh vực thuế và kiểm toán.

Tại Hội nghị, các doanh nghiệp đã được Ban Quản lý các KCN; các chuyên gia trong lĩnh vực tư vấn thuế và kiểm toán cập nhật thay đổi về chính sách thuế; phân tích sự khác biệt giữa lợi nhuận kế toán và lợi nhuận tính thuế TNDN và thuế TNDN hoãn lại; làm rõ thêm về sự cần thiết của Kiểm toán Báo cáo tài chính.

Trao đổi các vướng mắc về thuế và kiểm toán. Các doanh nghiệp đã đưa ra hơn 20 nội dung vướng mắc. Các nội dung này đã được Ban Quản lý các KCN và các chuyên gia tư vấn về thuế và kiểm toán giải đáp, trả lời thỏa đáng cho doanh nghiệp. Các doanh nghiệm còn vướng mắc về thuế và kiểm toán, Ban Quản lý các KCN và các chuyên gia tư vấn về thuế và kiểm toán sẽ tiếp tục giải đáp, trả lời cho doanh nghiệp.

Ban Quản lý các KCN dự kiến sẽ tổ chức các hội nghị với các chuyên đề khác để trao đổi, giải đáp các vướng mắc cho doanh nghiệp trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh./.

                                                Trung tâm Dịch vụ HTĐT

 

Các tin đã đưa ngày: