Hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải tại các KCN trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

27/12/2017

Theo thống kê từ các chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp (KCN) tổng lượng nước thải tại các KCN trên địa bàn tỉnh trên 8000 m3/ngày đêm. Nước thải công nghiệp được sinh ra trong quá trình sản xuất công nghiệp từ các công đoạn sản xuất và các hoạt động phục vụ cho sản xuất như nước thải khi tiến hành vệ sinh công nghiệp hay hoạt động sinh hoạt của công nhân viên. Hiện nay đã có 08 KCN đã hoạt động (đã có doanh nghiệp thứ cấp đi vào hoạt động), trong đó 05/08 KCN đang hoạt động đã đầu tư và vận hành hệ thống xử lý nước thải bao gồm các KCN Khai Quang, Bình Xuyên, Bình Xuyên II, Bá Thiện II, Kim Hoa; 02 KCN (KCN Tam Dương và KCN Phúc Yên) đã hoạt động nhưng chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung. Nguyên nhân do các KCN vừa giải phóng mặt bằng vừa đầu tư hạ tầng và thu hút các dự án thứ cấp, hiện 2 KCN này chỉ có Công ty TNHH Vitto (KCN Tam Dương) và Công ty Cổ Phần TTC (KCN Phúc Yên) đang hoạt động nên các đơn vị thứ cấp đã tự đầu tư hệ thống xử lý nước thải; đối với KCN Bá Thiện đang trong giai đoạn chuyển giao hệ thống xử lý nước thải giữa Công ty TNHH Compal VN với UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

Theo báo cáo của các Công ty đầu tư hạ tầng kỹ thuật KCN, tỷ lệ đấu nối của các doanh nghiệp thứ cấp vào hệ thống xử lý nước thải của các KCN đạt trên 90%, đặc biệt các KCN Bình Xuyên II và Bá Thiện II tỷ lệ đấu nối của các DN thứ cấp đạt gần 100%.

Đến hết năm 2017 đã có 04 KCN là Khai Quang, Bình Xuyên, Bình Xuyên II, Bá Thiện II và 01 cơ sở sản xuất có lượng xả thải lớn là Công ty Honda Việt Nam thuộc KCN Kim Hoa đã lắp đặt song hệ thống quan trắc nước thải tự động và truyền các dữ liệu quan trắc tự động về sở Tài nguyên và môi trường hiện đã tương đối ổn định và chính xác.

Trong năm 2018 Ban quản lý các KCN tiếp tục đôn đốc các chủ đầu tư hạ tầng kỹ thuật KCN hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải (các khu Tam Dương,  Thăng Long Vĩnh Phúc),  đối với các KCN đã có hệ thống xử lý nước thải sẽ  tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc vận hành công trình xử lý môi trường tại các khu công nghiệp, đảm bảo nước thải được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường trước khi xả ra nguồn tiếp nhận.

Kiên Quyết – phòng QLTNMT

Các tin đã đưa ngày: