Hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong các KCN tỉnh Vĩnh Phúc 6 tháng đầu năm 2016

14/07/2016

(BQLCKCN) - Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong KCN 6 tháng đầu năm 2016 tiếp tục ổn định. Các chỉ tiêu kinh tế của các doanh nghiệp FDI tăng so với cùng kỳ, DDI giảm nhẹ.

 Đến nay, các KCN trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã có 156 dự án đang hoạt động sản xuất kinh doanh bao gồm 128 dự án FDI và 28 dự án DDI. 6 tháng đầu năm 2016, tình hình SXKD của các doanh nghiệp tương đối ổn định, tiếp tục gia tăng giá trị sản xuất công nghiệp, giá trị kim ngạch xuất khẩu và giải quyết việc làm cho lao động trong tỉnh, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

 

6 tháng đầu năm 2016, các doanh nghiệp FDI duy trì hoạt động ổn định và phát triển, tăng so với cùng kỳ. Doanh thu đạt 2.698,70 triệu USD, tăng 18%; Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá SS 2010) đạt  42.372,8 tỷ đồng, tăng 16%; Giá trị xuất khẩu đạt 959,02 triệu USD, tăng 43%; Nộp ngân sách Nhà nước đạt 3.871,03 tỷ đồng, tăng 1% so với cùng kỳ năm 2015.

             Các chỉ tiêu kinh tế của các doanh nghiệp DDI 6 tháng đầu năm giảm so với cùng kỳ: Giá trị sản xuất (Giá so sánh 2010) đạt 2.007,8 tỷ đồng, bằng 85% so cùng kỳ năm 2015; Giá trị sản xuất (giá thực tế) đạt 2,465.57 tỷ đồng, bằng 90,54%; Doanh thu đạt 3.678,52 tỷ đồng, bằng 97,42%; Nộp Ngân sách đạt 67,72 tỷ đồng, bằng 76,40%; Xuất khẩu đạt 5,87 tỷ đồng, chỉ bằng 11,24 % so với cùng kỳ năm 2015.

             Đến nay, các doanh nghiệp trong KCN đã giải quyết việc làm cho trên 60 ngàn người, trong đó lao động là người địa phương có trên 47 ngàn người, chiếm 78,3% tổng số lao động đang làm việc tại các KCN.

  • Hoạt động sản xuất kinh doanh của một số lĩnh vực chủ yếu

- Công nghiệp sản xuất và lắp ráp ô tô, xe máy: Doanh thu tăng 8%; Giá trị xuất khẩu tăng 14%; Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá SS 2010) và nộp ngân sách Nhà nước đạt xấp xỉ so với cùng kỳ năm 2015.

+ Sản lượng sản xuất, lắp ráp ô tô các loại tăng so với cùng kỳ năm 2015.  Công ty Honda VN có sản lượng xe ô tô sản xuất, lắp ráp đạt 4.170 xe, tăng 757 xe (22%) so với cùng kỳ; Công ty xe buýt Daewoo có sản lượng xe buýt đạt 50 xe, tăng 6 xe (14%) so với cùng kỳ.

+ Sản lượng xe máy sản xuất, lắp ráp: đạt 841,9 nghìn xe, giảm 61,8 nghìn xe (7%) so với năm 2015. Sản lượng xe sản xuất xuất khẩu 112,9 nghìn xe, tăng 10,7 nghìn xe (10%) so với cùng kỳ năm 2015. Trong đó: Công ty Honda VN sản xuất, lắp ráp đạt  787 nghìn xe, giảm 8% so với cùng kỳ;  xuất khẩu 71 nghìn xe, chiếm 9% sản lượng xe sản xuất, giảm 4% so với cùng kỳ năm 2015. Công ty Piaggio VN sản xuất, lắp ráp đạt 54.900 xe, tăng 16% so với cùng kỳ; xuất khẩu 41.900 xe, chiếm 76% xe sản xuất, tăng 47% so với cùng kỳ. Sản lượng động cơ xe sản xuất đạt 51.700 chiếc, tăng 15% so với cùng kỳ.

Công ty Honda Việt Nam và Piaggio Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh hoạt động sản xuất xuất khẩu xe nguyên chiếc nhằm mở rộng thị trường, giữ vững thị phần và tăng doanh số. Công ty Honda xuất khẩu trên 226,6 nghìn bộ linh kiện, phụ tùng xe máy (CKD, IKD, BARA, GGJA), tăng 24% so với cùng kỳ năm 2015.

- Lĩnh vực Dệt may: Doanh thu, giá trị sản xuất công nghiệp tăng 8%; Giá trị xuất khẩu đạt xấp xỉ so với cùng kỳ; thu hút và tạo việc làm cho 14,3 nghìn lao động, tăng trên 200 lao động so với thời điểm cuối năm 2015. Thị trường xuất khẩu của các doanh nghiệp dệt may chủ yếu là Hoa Kỳ, EU, Nhật Bản và Hàn Quốc. Hiện nay, các doanh nghiệp dệt may có nhiều cơ hội lớn để thúc đẩy xuất khẩu thông qua các hiệp định thương mại tự do TPP – EU – Hàn Quốc – Liên minh Thuế quan (Nga, Belarus, Kazakhstan).

- Lĩnh vực công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng của các doanh nghiệp trong KCN (thuộc Tập đoàn Prime Group): Các doanh nghiệp Prime có sự tăng trưởng về sản lượng sản xuất nhưng doanh thu giảm 4%, nộp NSNN giảm 6% so với cùng kỳ, do sản phẩm có sự cạnh tranh về giá thành, công nghệ và mẫu mã so với sản phẩm cùng loại trên thị trường.

            Dự kiến 6 tháng cuối năm 2016, các chỉ tiêu kinh tế của các doanh nghiệp trong KCN tăng so với 6 tháng đầu năm. Với các dự án DDI, dự kiến giá trị sản xuất công nghiệp (giá thực tế) đạt 4.500 tỷ đồng; Doanh thu đạt 6.000 tỷ đồng; Giá trị xuất khẩu đạt 15 tỷ đồng; Nộp Ngân sách đạt 80 tỷ đồng. Đối với các dự án FDI, dự kiến  giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh 2010) đạt 15.000 tỷ đồng; Doanh thu đạt 1.300 triệu USD; Giá trị xuất khẩu đạt 810 triệu USD; Nộp ngân sách Nhà nước đạt 700 tỷ đồng.

            Theo kế hoạch của các doanh nghiệp, dự kiến từ nay đến cuối năm sẽ  tuyển mới khoảng 3.000 lao động, trong đó 90% là lao động địa phương./.

Phòng Kế hoạch Tổng hợp

Các tin đã đưa ngày: